Meelis Tambla: pikemad maksetähtajad parandaks põllumajandusettevõtete ekspordivõimalusi

01.10.2014

AS KredEx Krediidikindlustuse juhataja Meelis Tambla ütles eile toimunud põllumajandustootjatele suunatud seminaril „Kuidas põllumajandusettevõtet efektiivsemalt majandada?“, et senisest suuremas ulatuses krediidimüügi kasutamine aitaks parandada põllumajandussektoriga seotud ettevõtete ekspordivõimalusi.

Tambla sõnul dikteerivad tänases majandusolukorras tehingute tingimusi peamiselt ostjad ning konkurentsis püsimiseks tuleks olla paindlikum maksetähtaegade võimaldamisel. „Küsitlused Euroopas näitavad, et enamik ettevõtteid annavad oma klientidele arvete maksmiseks lahkelt aega. See võib olla konkurentsieeliseks eksporditurgudel ärimahtude kasvatamisel, oluline on tunda oma klientide vajadusi, ärimudelit ja pakkuda maksetingimusi, mis on kliendile sobivamad.“

KredEx Krediidikindlustuse poolt kevadel läbiviidud uuringust selgus, et 47% uuringus osalenud Eesti ettevõtete aastakäibest moodustab krediiditingimustel müük alla 10%. Kõigest 21% vastanute aastakäibest moodustab krediiditingimustel müük üle 90%.

„Pikemate maksetähtaegade puhul peljatakse riski, et maksed jäävad venima või üldse laekumata. Põllumajandusettevõttel on sageli raske saada taustainfot oma partneri kohta ja isegi kui seda hangitakse, siis võib kliendi finantsolukord kiiresti muutuda. Kindlam viis on taolised riskid kindlustada. Eestis pakub seda juba aastaid riiklik kindlustusselts, mille tegevusmahud on pidevalt kasvanud,“ lisas Tambla.