Maapiirkondades asuvad ettevõtted saavad nüüdsest taotleda regionaallaenu

29.03.2022

KredEx tõi uue teenusena turule regionaallaenu, et ettevõtjad väljaspool Tallinna ja Tartut saaksid investeeringute finantseerimiseks pankadest lihtsamalt laenu. Regionaallaen võimaldab vajaliku omaosaluse osalist või täielikku finantseerimist.

Regionaallaenu saavad pankadest taotleda väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad väljaspool Tallinna ja Tartut, kes ei tegutse põllumajanduse-, metsanduse-, või vesiviljeluse valdkonnas. Laen aitab neid ettevõtteid, kellel puuduvad vahendid pankade poolt nõutavaks omaosaluseks.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Andres Suti sõnul on riigil vaja turutõrke piirkonnas soodustada ettevõtlust ning hoida majandus aktiivsena. „Viimasel kahel ja enamal aastal on riik pakkunud ettevõtjatele erinevaid meetmeid kriiside ja ebakindlate aegade üleelamiseks, likviidsuse ning arengu tagamiseks. Regionaallaen tuleb appi just väiksematele ning pealinnast väljaspool tegutsevatele, arengupotentsiaaliga ettevõtetele, võimaldades läbi kaasrahastuse pangalaenu saamist,“ lausus Sutt.

KredExi ja EASi ühendasutuse ettevõtlusosakonna juht Kaarel Aus lisas, et laen on suunatud jätkusuutlikele ettevõtjatele, kes soovivad investeerida oma tegevuse laiendamisse või ümberkorraldusse. „Regionaallaenu saavad taotleda maksejõulised ning jätkusuutlikud väike ja keskmise suurusega ettevõtted. Tegu võib olla juba pikalt tegutsenud või alles alustava ettevõttega, kes soovib investeerida näiteks eksporti, toodangu mitmekesistamisse või tegevuse laiendamisse,“ kirjeldas Aus laenu otstarvet.

Laenu taotlemiseks tuleb pöörduda panka, et saada otsus laenu või liisingu väljastamise kohta. Seejärel saab juba koos pangaga esitada taotluse regionaallaenu saamiseks. Laenusumma võib ulatuda kuni 500 000 euroni, kuid ei tohi moodustada enam kui 50% projekti maksumusest.

Laenu tähtaeg on kuni 15 aastat ning lepingu sõlmimise tasu puudub. Kuni 20% projekti rahastuse korral on regionaallaenu intress panga intressimääraga võrdne, osakaalu suurenedes kasvab ka intressimäär. Eraldi tagatis ei ole regionaallaenu jaoks vajalik.

Regionaallaenu taotlemisel on lisaks põllumajanduse- ja vesiviljelusele välistatud veel mõningad ettevõtlusvaldkonnad nagu näiteks metsamajandus, kinnisvaraarendus ja kaubavedudeks transpordivahendite soetamine.

Põllumajanduse-, metsamajanduse- ja vesiviljelusvaldkonna ettevõtjad saavad endiselt laenu- ja käendusvõimalusi kasutada  Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) kaudu.

Regionaallaenu rahastatakse Euroopa Liidu struktuurivahenditest.

KredEx tutvustab regionaallaenu tingimusi 7. aprillil kell 10.00–11.00 toimuval eestikeelsel veebiseminaril. Täpsem info tingimuste, taotlemise ning veebiseminari kohta SIIT.