Ligi viiendik Eesti iduettevõtetest tegutseb äritarkvara ja -teenuste alal

13.03.2023

Eesti iduettevõtjate seas populaarseim tegevusvaldkond on äritarkvara ja -teenused, kus tegutseb 251 iduettevõtet ehk 17% kõikidest Eesti idufirmadest. Teisel kohal on finantstehnoologiate valdkond, kus tegutseb 196 iduettevõtet. Eesti idusektori suuruselt kolmas tegevusvaldkond on lõpptarbijale suunatud tooted ja teenused, kus tegutseb 155 Eesti idufirmat, selgub Startup Estonia poolt hallatavast iduettevõtete andmebaasist.

Äritarkvara ja -teenuste valdkonna iduettevõtete kogukäive ulatus mullu 161,7 miljoni euroni, kasvades aastaga 44% võrra. Suurima käibe tegi Maksu- ja Tolliameti andmetel Viseven Europe, kokku 30,5 miljonit eurot ning sellele järgnesid OCCO (17,9 miljonit eurot) ja Scoro (13,4 miljonit eurot). Valdkonnas tegutsevad idufirmad maksid riigile mullu 22 miljonit eurot tööjõumakse, mida on 39% võrra rohkem, kui aasta varem. Suurimateks tööandjateks olid Eurora Solutions (155 töötajat), Scoro (98 töötajat) ja Deel (68 töötajat). Valdkonna iduettevõtete töötajad teenisid mullu Statistikaameti andmetel brutotasuna keskmiselt 3334 eurot kuus.

Startup Estonia juht Eve Peeterson sõnas, et Eesti iduettevõtlus on ajalooliselt koondunud tarkvarapõhistesse valdkondadesse, kuid järgmiseks eesmärgiks on arendada süvatehnoloogia valdkonda. “Erinevad raportid on välja toonud, et tuleviku majanduskasvu peamiseks mootoriks on just süvatehnoloogiad. Eestis tegutseb täna süvatehnoloogia alal 119 iduettevõtet ehk alla 10% kõikidest meie iduettevõtetest, kuid eesmärgiks on kahekordistada süvatehnoloogia valdkonnas tegutsevate ettevõtete arvu aastaks 2025 ning viiekordistada aastaks 2030,” tõi Peeterson välja. Ambitsioonika eesmärgi saavutamiseks on Startup Estonia ning Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi koostöös valminud ka tegevuskava teadus- ja tehnoloogiamahuka iduettevõtluse arendamiseks aastani 2030.

Eesti idusektori suuruselt teises, finantstehnoloogia valdkonnas tegutseb täna 196 iduettevõtet ehk 14% Startup Estonia andmebaasis olevatest iduettevõtetest. Finantstehnoloogia idufirmade käive oli mullu 196,2  miljonit eurot, seda on 32% enam võrreldes aasta varasemaga. Suurima käibega iduettevõtted olid Crezu (28,5 miljonit eurot), 3Commas (24,5 miljonit eurot), Rimuut (22,6 miljonit eurot). Suurim tööandja oli mullu Wise, kus töötas 1785 inimest, teisel kohal oli Monese 269 töötajaga ning kolmandal Xolo, mis oli tööandjaks 86 inimesele. Valdkonna iduettevõtete töötajad teenisid mullu Statistikaameti andmetel brutotasuna 3105 eurot kuus.

Suuruselt kolmas tegevusvaldkond on lõpptarbijale suunatud tooted ja teenused, kus  tegutseb 11% Eesti iduettevõtetest ehk 155 iduettevõtet kogukäibega 83,3 miljonit eurot. Ettevõtete käive kasvas võrreldes 2021. aastaga 144%. Suurima käibe tegid mullu Swappie (58,4 miljonit eurot), HUUM (8,5 miljonit eurot) ja Degritter (2,8 miljonit eurot). Valdkonna suurimad tööandjad on Swappie (487 töötajat), HUUM (37 töötajat) ja Fudy (36 töötajat). Valdkonna iduettevõtete töötajad teenisid Statistikaameti andmetel mullu brutotasuna keskmiselt 1511 eurot kuus.

Töötajate arvu poolest oli mullu Eesti idusektori suurimaks tegevusvaldkonnaks finantstehnoloogia, kus töötas 2976 inimest ehk 30% kõikidest iduettevõtete töötajatest. Transpordi- ja logistika valdkonna idufirmades oli hõivatud 2018 töötajat ehk 20% idusektori töötajatest ning äritarkvara ja -teenuste valdkonna iduettevõtted olid tööandjaks 1037 inimesele ehk 10%-le idusektori töötajatest.

Kõrgeima keskmise brutopalgaga tegevusvaldkond oli mullu Statistikaameti andmetel kommunikatsioonivaldkond, kus töötajad teenisid brutotasuna keskmiselt 3482 eurot kuus. Sellele järgnes transport ja logistika, kus keskmine brutotöötasu ulatus 3434 euroni kuus. Palga suuruse poolest kolmandal kohal on kübertehnoloogiate valdkond, kus teenitakse keskmiselt 3412 eurot kuus.

Startup Estonia poolt hallatava iduettevõtete andmebaasi andmetel tegutseb Eestis täna 1444 iduettevõtet. Startup Estonia rõhutab, et ettevõtete käibe andmete puhul on tegemist käibemaksukohustuslase esitatud käibedeklaratsioonide alusel Maksu- ja Tolliameti poolt kvartaalselt avaldatud andmetega, mistõttu need andmed ei ole siiski võrreldavad maksukohustuslase majandusaasta aruande andmetega.

Startup Estonia kogub andmeid koostöös iduettevõtjatega ning avaldatud statistika aluseks on iduettevõtete ning Eesti Maksu- ja Tolliameti ja Statistikaameti andmed. Startup Estonia programmi viib ellu EASi ja KredExi ühendasutus, Startup Estonia teaduskiirendi tegevusi viib ellu SmartCap.

Startup Estonia programmi (projekti number EU50651) rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.