Lasterikaste perede kodutoetuse taotluste vastuvõtt lõpeb nädala pärast

24.05.2010

KredEx teatab, et lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotlusi võetakse vastu kuni 31. maini.

Hetkeseisuga on KredExile laekunud 182 taotlust. Enam taotlusi on esitatud Harjumaalt, kust on laekunud 27 taotlust, järgnevad Ida-Virumaa 25, Pärnumaa 16 ja Viljandimaa 15 taotlusega. Kõige vähem taotlejaid on hetkel Hiiumaalt, kust on laekunud vaid 2 taotlust.

 

KredEx alustas 28. aprillil lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt eraldatud riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt neli kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on kahe viimase aasta tuludeklaratsioonide alusel kuni 4350 krooni kuus. Toetusena finantseerib riik osa teostatavate tööde või soetatud eluaseme maksumusest.

 

Taotlejal on õigus saada toetust ühe projekti finantseerimiseks ning maksimaalseks toetussummaks on 100 000 krooni. Kui taotleja leibkonnas on 8 või enam last, on maksimaalseks toetussummaks 200  000 krooni. Riik toetab taotleja eluasemetingimuste parandamisele suunatud projektide teostamist 90-100 % ulatuses projekti maksumusest ning toetuse määr sõltub taotleja leibkonna kahe viimase aasta keskmisest maksustatavast tulust ühe leibkonna liikme kohta.

 

Toetuskõlblikud tegevused on eluaseme püstitamine, rekonstrueerimine või laiendamine, eluaseme soetamine, eluasemelaenu põhiosa tagasimakse või omafinantseeringu makse toetamine, eluaseme tehnosüsteemide või -võrkude rajamine, muutmine või asendamine, eluaseme renoveerimine.

 

Toetust ei saa taotleda 2008. ja 2009. aastal KredExilt paljulapseliste perede toetust saanud leibkonnad.

 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministri poolt kinnitatud toetuse taotlemise juhend ja taotlusvorm on kättesaadav KredExi kodulehel.