Lasterikaste perede kodutoetuse taotlemisperiood pikeneb

27.06.2023

EASi ja KredExi ühendasutus pikendab madalama sissetulekuga lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmisperioodi. Taotlusi saab esitada 17. juulini.

Kodutoetus - taotlusvoor pikendatud 17. juulini

Lasterikaste perede elamistingimuste parandamisse panustatakse tänavu üle 3 miljoni euro. Hetkel on toetust taotlenud 158 perekonda üle Eesti: Harju maakonnast 20, Hiiu maakonnast 1, Ida-Viru maakonnast 34, Jõgeva maakonnast 7, Järva maakonnast 3, Lääne maakonnast 4, Lääne-Viru maakonnast 5, Põlva maakonnast 4, Pärnu maakonnast 21, Rapla maakonnast 4, Saare maakonnast 6, Tartu maakonnast 22, Valga maakonnast 5, Viljandi maakonnast 15 ning Võru maakonnast 7 perekonda. 

Ühele perele antakse kodutoetust kuni kaks korda. Suurim toetussumma on 10 000 eurot. Kolme- ja neljalapselised pered, kellele on varem ühe korra kodutoetust eraldatud, saavad teist korda taotleda veel 5000 eurot. Viie- ja enamalapselised pered, kellele on varem korra kodutoetust eraldatud, saavad teisel korral taotleda 10 000 eurot.  

Toetust saab kasutada mitmeti. Näiteks eluaseme püstitamise, renoveerimise, ümberehitamise või laiendamisega seotud väljaminekuteks, aga ka eluaseme tehnosüsteemide või -võrkude rajamise, muutmise või asendamisega seotud kulutusteks. Lisaks võib seda kasutada eluaseme soetamiseks, kui perel ei ole oma kodu või pere omandis olev maja või korter ei vasta kaasaegsetele elamistingimustele, sealhulgas on eluase pere jaoks mõistlikel eeldustel ruumiliselt liiga väike.  

Varasemalt toetust saanud pered peavad korduva toetuse taotlemise hetkeks olema eelmise toetuse sihtotstarbeliselt ja tähtaegselt ära kasutanud ning esitanud KredExile seda kinnitava lõpparuande.  

Lisainfot tingimuste ja taotlemise kohta saab KredExi kodulehelt www.kredex.ee/kodutoetus