Kuupäev kirja! Ehituse tehnoloogiakonverents 2017

31.01.2017

Võimaldamaks ehitussektori digitaliseerimist, efektiivsuse kasvu ning funktsionaalsemate ja madalama elukaare kuludega hoonete ehitamist, muutub ehituse infomudeli ehk BIM tehnoloogia ehitusettevõtete igapäevatöös järjest vältimatumaks. 

BIM mudeli loomiseks võib olla mitmeid erinevaid eesmärke: visualiseerimine, muudatuste haldamine ja projekti kvaliteedi hoidmine, hoone simulatsioon, andmete haldamine ja kasutus- ja halduskulude juhtimine. Ehitusinfo modelleerimise asemel kõneleme järjest enam ehitusinfo juhtimisest.

Paraku valitseb selles osas ehitussektorile omane konservatiivsus: suurem osa ehitusettevõtteid ja ka tellijaid  on valmis pigem teistele järgnema ja teiste kogemustest õppima kui ise innovaatoriks olema. Konverentsil räägimegi ehitusprojekti eri osapoolte kogemustest ja praktilistest näidetest BIMi kasutamisel ehitusprojektides ja –hangetes.  

Osaledes kuulete:

  • millised on peamised takistused, miks ehitusfirmad ei kasuta tehnoloogia pakutavaid võimaluste kasutuselevõtul;
  • kuidas finantseerida uute tehnoloogiliste ja digitaalsete lahenduste kasutuselevõttu;
  • millega panustab riik, et tagada BIM innovatsioon ehituses;
  • tellija kogemust BIMi kui tervikprotsessiga;
  • kuidas 3D mudeli liitmine ajajuhtimisega ehitusplatsil võimaldab tööde mahtu ja  järjekorda ülevaatlikult hallata;
  • kuidas BIM aitab edukas olla väärtuspõhistes ehitushangetes;
  • kuidas BIM „rongilt“ mitte maha jääda?

Konverentsil astub üles ka KredExi ettevõtlusdivisjoni juht Jarmo Liiver, kes tutvustab kuidas finantseerida uusi tehnoloogilisi ja digitaalseid lahendusi KredExi ja pankade kaasabil.

Rohkem infot ja registreerimine pood.aripaev.ee/ehituse-tehnoloogiakonverents-2017