Kuni 1940-nda aastani ehitatud või miljööväärtuslikus piirkonnas asuvad korterelamud saavad toetust

08.05.2008

KredEx tuletab meelde, et jätkuvalt on avatud taotluste vastuvõtt kuni 1940-nda aastani ehitatud või miljööväärtuslikus piirkonnas asuvate korterelamute rekonstrueerimistöödele.

Tänase päeva seisuga on KredExile laekunud 97 taotlust 8,5 miljonile kroonile. Vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja KredExi vahel sõlmitud lepingule eraldati käesolevaks aastaks enne 1940. aastat ehitatud või miljööväärtuslikus piirkonnas asuvate korterelamute rekonstrueerimistööde toetamiseks 14,2 miljonit krooni.

KredEx toetab alates 2007. aastast teostatud rekonstrueerimistöid 20% ulatuses. Taotlusi saab esitada ainult Eesti Posti kaudu tähitud kirjana.

Toetuse tingimused ning taotluse vorm on saadaval KredExi kodulehel.