Kuidas 150 eurot võib päästa välismaalt laekumata arve?

24.01.2018

Üha enam Eesti ettevõtteid kindlustab oma eksporditehinguid, et kaitsta end äripartneriga seotud ootamatuste, näiteks tasumata arvete või neist tulenevate raskuste eest. Samas ei tea täna paljud väike-ettevõtjad, et oma ekspordi kindlustamiseks ei pea käima välja tuhandeid eurosid - ekspordiga alustamisel võib ootamatu olukorra eest päästa ka vaid mõnesaja eurone kulutus.

KredEx Krediidikindlustuse juhatuse liikme Mariko Rukholmi sõnul võib alustavale eksportijale saada saatuslikuks isegi tema esimene “ekspordikatsetus”, juhul kui ostja saadud kauba eest raha ei maksa. “Väiksemale ettevõttele võib väga suurt kahju tuua isegi 8000-eurose arve tasumata jätmine, samas kui selles väärtuses tehingu kindlustamine maksaks vaid 150 eurot,” toob Rukholm näite ja ta täpsustab, et lõplik kindlustuskulu sõltub ostja asukohariigist, finantsolukorrast ja maksetähtajast. “Näiteks, mida pikem on maksetähtaeg ja mida suurem on kindlustatav summa, seda kallim on ka tehingu kindlustamine - nii nagu ka auto või elukoha kindlustamise puhul sõltub lõplik kindlustuskulu konkreetsest objektist.”

Rukholmi sõnul annab ekspordi kindlustamine lisaks riskide maandamisele väikeettevõttele võimaluse keskenduda oma põhitegevusele. “Sarnaselt näiteks värbamisteenusele, puhastusteenusele või raamatupidamisteenusele on ka finantstausta kontrollimine ja riskide maandamine teenused, mida saavad väiksemad ettevõtted välise teenusena sisse osta.”

On paratamatu, et väikeettevõttel pole alati piisavalt ressurssi kõigega tegelemiseks. “Näiteks saab ettevõte usaldada välispartneri taustauuringu ja riskide maandamise, aga ka võimaliku arvete sissenõudmise kindlustusseltsile ning pühenduda oma äri kasvatamisele,” selgitas Rukholm. Lisaks ajale puudub väike-ettevõtetel Rukholmi sõnul ka juurdepääs erinevatele andmebaasidele ning rahvusvahelistele võrgustikele, kust kindlustusspetsialistid ettevõtete kohta taustainfot hangivad ja kriitilised partnerid välistavad.

Paarisaja euro suurune kindlustuspoliis võib saada ettevõttele saatuslikuks

Alates möödunud aastast on alustavatel eksportijatel ning väikeste ekspordimahtudega Eesti ettevõtetel lihtsamad võimalused kindlustada end välispartneritega seotud makseriskide vastu, mis võivad meie ettevõtetele kurvad tagajärjed tuua. “Kui seni on kindlustamine olnud väiksemate ettevõtete jaoks üsna keeruline ja kulukas, siis eelmisest aastast on neil võimalus kindlustada oma eksporditehing võimalike riskide vastu poliisiga, mille kulu moodustab näiteks 10 000-eurose tehingu väärtusest ca 150-300 eurot,” selgitas Rukholm.

Selline soodne lahendus loodi KredEx Krediidikindlustuse poolt Rukholmi sõnul turule just selleks, et julgustada ka väike-ettevõtteid aktiivsemalt välisturgudel tegutsema ja oma äri kasvatama. “Praktikas näeb see välja nii, et kui Eesti eksportija soovib näiteks välisriiki mõne tuhande euro eest oma kaupa või teenuseid müüa ning kindlustab eelnevalt oma tehingu, siis ei jää ta ostja makseraskuste korral üksi ega pea sellest tulenevaid kahjusid kandma. Lisaks tekib ettevõttel võimalus pakkuda ostjale pikemat maksetähtaega, mis on väljaspool Eestit levinud praktikaks ja aitab hoida meie ettevõtete konkurentsivõimet,” tõi Rukholm välja.


Kindlustusmakse saab ettevõtja ise kiirelt välja arvutada 

Eeskätt just väike-ettevõtetel ja alustavatel eksportijatel on võimalik nüüd ise veebipõhises kalkulaatoris välja arvutada, kui palju läheb maksma üksikute eksporditehingute kindlustamine äripartnerite võimalike makseraskuste vastu.

“Eksporditehingu kindlusmakse teadasaamiseks on ettevõtetel võimalik sisestada ekspordikindlustus.ee lehel asuvasse kalkulaatorisse arve saava ettevõtte asukohariik, arve või tehingu suurus ning maksetähtaeg, mida soovitakse arvele anda. Nende andmete alusel näeb ettevõtja kindlustusmakse võimalikku tasu ning kui see talle sobib, saab jätkata kindlustuslepingu sõlmimisega,” juhendab Rukholm ettevõtjaid oma võimalikke kindlustusmakseid uurima, et seeläbi eksporditurgudel ärivõimalusi kasvatada.

Ekspordi kindlustamist kirjeldanud KredEx Krediidikindlustus on ainus kohalik krediidiriskide kindlustusettevõte Eestis, mis pakub eksportijatele võimalust kindlustada oma äri laekumata arvetest tulenevate kahjude vastu.