Krediidikindlustus aitab maandada ekspordiga seotud riske

22.01.2024

Ekspordipartnerite maksevõime ja usaldusväärsuse hindamine on ettevõtte jaoks aja- ning kulumahukas, kuid samas üks vajalikumaid tegevusi kaubandussuhetes. Mis on krediidikindlustus ning kuidas see aitab riske maandada, kirjutab KredEx Krediidikindlustuse juhatuse liige Katrin Savi.

Pilt
Katrin Savi
Katrin Savi

Nõudlus krediidikindlustuse järele sõltub majanduskeskkonnast. Seniste eksporditurgude ärakukkumisel on ettevõtted sunnitud otsima uusi turge, müügikanaleid ja äripartnereid. Et uuele turule sisenemine ei tooks koheselt rahalisi tagasilööke, siis tasub muuhulgas mõelda ka krediidikindlustusele, kui ühele riski maandamise instrumendile.

Samas oleme viimaste aastate jooksul olnud silmitsi mitmikkriisiga, mis nii mõnegi pikalt tegutsenud ettevõtte siin ja sealpool piiri on sundinud alla vanduma, ehk sama kriitiliselt tuleb hinnata ka pikaaegsete partnerite hakkamasaamist karmistunud majanduskliimas. Uuringute kohaselt ei teki ettevõtete krediidikahjud mitte uute klientidega, vaid 80% juhtudel on need seotud pikaaegsete partneritega. Seega tasub hinnata ka pikaaegseid partnereid ja mõelda kogu käibe kindlustamisele.

Mis on krediidikindlustuse eelised?

Krediidikindlustus annab müüjale kindlustunde olukorras, kus ostjale on antud võimalus tasuda arveid maksetähtajaga ehk pärast kauba või teenuse kättesaamist ning kaasneb risk, et raha jääb ostjalt maksetähtaja saabumisel laekumata. Samuti saab müüja suurendada müüke ka olemasolevatele ostjatele, pakkudes pikemat maksetähtaega, mis võib olla nii mõnegi ostuotsuse langetamisel kriitilise tähtsusega.

Rahvusvahelised uuringud on näidanud, et krediidikindlustust kasutavad ettevõtted suurendavad oma konkurentsivõimet, müüvad oma tooteid julgemalt, pakuvad sagedamini krediiti ning ekspordivad suuremas mahus ja enamatesse riikidesse. Kindlustuse kasutamine toob kaasa ettevõtte tegevus- ja finantseerimiskulude kokkuhoiu, sest sobib täiendava tagatisena ka finantseerimistoodetele parandades käibekapitali kvaliteeti.

Tuleb võrrelda kulu võimaliku kahjuga

Üsna arusaadavalt on oluliseks küsimuseks, kui kulukas krediidi kindlustamine on, kuid tihti unustatakse ära teenuse mitteostmise korral tekkivad võimalikud kahjud, mis nagu praktika näitab, võivad olla üsnagi märkimisväärsed.

Krediidikindlustusega kaasnevateks kuludeks on ostja riskihindamisega seotud kulu, mis sõltub ekspordi sihtriigist ja algab paarikümnest eurost ning aastane kindlustusmakse. Kindlustusmakse kujuneb erinevate riskide hindamise tulemusel sh riikide majanduste üldine olukord, ostjatega seotud riskisus, maksetähtajad, kas kindlustatakse ettevõtte kogu krediiditingimustel müüki või üksikut tehingut jne ning jääb keskmiselt vahemikku 0,2-1%  kindlustatavast käibest.

Oluline on läbi mõelda enda ettevõtte vaates, millises suhtes on kindlustuse hind võimaliku kahjuga. Mida väiksemad on ettevõtte müügimarginaalid, seda keerulisem on ettevõttel kahju omavahenditest katta ning see võib ettevõtet jääda negatiivselt mõjutama pikaks ajaks. Seda eriti olukorras, kus mõni üksik tehing moodustab suure osa ettevõtte käibest.

KredEx Krediidikindlustuse teenused on mõeldud nii väikestele kui ka suurtele Eesti ettevõtetele ning nende tütarettevõtetele. Kindlustada on võimalik ostjate riske nii Eestis kui üle maailma. Pakume lahendusi üksikute ostjatega seotud riskide maandamisest kogukäibekindlustuseni, lühiajalist ja pikaajalist krediidikindlustust. Viimane sobib näiteks, kui on soov müüa kapitalikaupu välisriiki rohkem kui kahe aastase maksetähtajaga.

Igal juhul tasub korra mõelda ning võimalikud kulud ja riskid läbi kaaluda.

Rohkem infot ja meie kontaktid leiad: www.krediidikindlustus.ee