KredExist saab toetust ka mälestiste ja muinsuskaitsealal asuvate elamute renoveerimiseks

10.05.2024

KredEx ja Muinsuskaitseamet jagasid infopäeval näpunäiteid, millega arvestada ehitismälestiste, muinsuskaitseala hoonete ja miljööväärtuslike hoonete renoveerimisel.

Pilt
Pildistatud Viljandis. Autor Triin Reidla
Pildistatud Viljandis. Autor Triin Reidla

Nii väikeelamu rekonstrueerimistoetuse kui ka korterelamu rekonstrueerimistoetuse peamiseks eesmärgiks on suurem energiatõhusus ning toetust võivad taotleda ka kultuuriväärtuslike hoonete elanikud.

Siiski kehtivad miljööväärtuslikule või muinsuskaitse alale jäävale elamule ning mälestistele mõned erisused. Näiteks kui kohalik omavalitsus või Muinsuskaitseamet ei anna vastavat luba, võib fassaadi soojustamata või aknad vahetamata jätta. Samuti ei pea tervikrekonstrueerimise korral saavutama C-energiatõhususklassi, vaid toetuse saamiseks peab energiaklass tõusma ühe klassi võrra,“ ütles EASi ja KredExi ühendasutuse eluaseme ja energiatõhususe osakonna eraisiku toetuste valdkonna juht Kersti Saar.

Korterelamute rekonstrueerimistoetust on eeldatavasti võimalik taotleda aasta teises pooles, kuid väikeelamute rekonstrueerimistoetuse voorus on taotlemine hetkel avatud ning eelarvest on alles üle 14 miljoni euro.

Lisaks on selle aasta teises pooles avanemas väikeelamute kütteseadmete uuendamise toetuse teine voor, millega saavad tiheasustusalade väikeelamu omanikud soetada endale uue ahju, katla, õhk-vesi soojuspumba, maasoojuspumba või liituda kaugküttega. Toetust on võimalik saada ka kultuuriväärtusliku ahju rekonstrueerimiseks ja korda tegemiseks. „Kui on kahtlus, kas tegemist on kultuuriväärtusliku ahjuga, soovitame julgelt Muinsuskaitseameti poole pöörduda,“ ütles Muinsuskaitseameti ehituspärandi osakonna juhataja Anita Staub.

Muinsuskaitseameti ehituspärandi nõunik Katrin Koit tutvustas Muinsuskaitseameti põhimõtteid ehitiste renoveerimisel. „Kõigepealt on vaja tellida Muinsuskaitseametilt eritingimused – see on tasuta. Pärast eritingimusi saab asuda projekteerima lahendust. Üldpõhimõttena tuleb kasutada ajaloolisi võtteid ja materjale. Väljastpoolt tohib elamut soojustada ainult siis kui ei hävitata ega kaeta kinni väärtuslikku välisviimistlust ega väärtuslikke detaile ning säilivad hoone ja selle osade proportsioonid. Soojustamise võimalikkuse üle otsustatakse igal konkreetsel juhul eraldi sõltuvalt elamu arhitektuursest väärtusest ja lahendustest,“ ütles Koit.

Kui fassaadi ei ole võimalik soojustada, soovitab Muinsuskaitseamet soojustada vahelagesid ja põrandaid ning tihendada palgivahesid. Võimalusel tuleb aknad restaureerida, välja arvatud kui aknad on juba sobimatust materjalist või sobimatu välisilmega ning asendada sobivate puidust avatäidetega.

Korteriühistutele, kelle riski hindab pank tavalisest suuremaks pakub KredEx korterelamulaenu käendust ning korteriühistutele, kes on saanud pangast renoveerimislaenu taotlusele eitava vastuse või pakkumise, mille tingimused on ebamõistlikud, pakub KredExi korteriühistu renoveerimislaenu. 

Täpsemate tingimuste jaoks soovitame muinsuskaitseliste elamute elanikel nõu küsimiseks pöörduda Muinsuskaitseameti või KredExi poole.

Infotund on järelvaadatav SIIT.