KredExis saavad kokku Euroopa laenude garantiiorganisatsioonide esindajad

13.06.2008

 16. juunil toimub KredExis Euroopa laenugarantiisid pakkuvaid organisatsioone ühendava assotsiatsiooni AECM seminar, millest võtab osa 15 liiget üheksast eri riigist (Saksamaa, Portugal, Itaalia, Ungari, Belgia, Rumeenia, Tsehhi, Austria, Leedu).

 Seminari eesmärk on tutvustada liikmete poolt pakutavaid vahefinantseerimistooteid (Mezzanine Financing) ning vahetada infot seniste kogemuste kohta. Samuti on üheks oluliseks sihiks algatada täpsem analüüs Euroopa Liidus pakutavate vahefinantseerimistoodete hetkeolukorra ja võimalike tulevikusuundumuste kohta ning lõpptulemusena esitada see sisendina Euroopa Komisjonile valdkonnaga seonduvate tegevuste edasiseks planeerimiseks.

 Ettevõtete huvi vahefinantseerimistoodete järele on suurenenud seoses nii teadlikkuse kasvu kui ka pankade senisest konservatiivsema laenupoliitikaga. Vahefinantseerimiseks nimetatakse finantseeringut, kus on kombineeritud nii omakapitali kui ka tavapärase pangalaenu omadused.

 KredEx pakub vahefinantseerimistootena alates 2006.aastast kapitalilaenu. Laen on mõeldud juba mõnda aega tegutsenud, edukatele ja kiiresti arenevatele ettevõtetele, mis vajavad oma tegevuse laiendamiseks täiendavat kapitali, kuid ei vasta vajaliku suurusega pangalaenu saamise kriteeriumitele. Sarnaselt ettevõtte omanikule annab KredEx ettevõtja kasutusse laenukapitali, nõudmata selle eest tagatisi. Ettevõte tasub kapitali kasutamise eest KredExile intressi ning tagastab kokkulepitud viisil hiljem laenu. Kuna kapitalilaenu tagastamise kohustus on üldjuhul laenuperioodi lõpus ning laen on allutatud ettevõtte muudele kohustustele, tõstab kapitalilaen panga silmis tinglikult ettevõtte omakapitali, mis omakorda võimaldab ettevõttel võtta täiendavat pangalaenu ja kiiresti areneda. Laenusumma on 1-16 miljonit krooni, minimaalne omakapitali suurus on 1 miljonit krooni ja minimaalne omakapitali osakaal bilansis peaks olema vähemalt 10%.