KredExil täitus 5. tegevusaasta

07.03.2006

Alates 2001. aastast tegutsenud KredExil täitus veebruari lõpus viies tegevusaasta. KredExi tegevus on olnud tulemusrikas ja arengurohke, mis väljendub nii tulude ja portfellimahtude pidevas kasvus kui ka uute toodete väljaarendamises. Oma viie tegevusaasta jooksul on KredEx garanteerinud Eesti ettevõtete eksporditehinguid 1,7 miljardi krooni ulatuses, aidanud ettevõtetel pangast äritegevuse arendamiseks täiendavat laenu saada ligikaudu 1,9 miljardit krooni ning oma kodu soetada enam kui 15 000 noorel perel ja spetsialistil. KredExi abi on kasutanud 574 ettevõtet, kes on alustatud projektide abil planeerinud luua 2912 täiendavat töökohta. KredExi portfellimaht 2005. aasta lõpu seisuga ulatus 1,4 miljardi kroonini. Sama aja jooksul on kahjudena välja makstud kokku 24,4 mln krooni, millele lisaks on tulevaste kahjude tarbeks moodustatud eraldisi kokku 39,8 mln krooni. Lisaks kaasabile ettevõtluse arendamisel ja elamistingimuste parandamisel on KredExi üheks oluliseks eesmärgiks tagada tegevuse isetasuvus pikas perspektiivis. Kogu tegutsemisaja vältel on KredEx  tegutsenud mõõdukalt kasumlikult,  ka 2005. aasta esialgne auditeerimata kasum on umbes 4 mln krooni.  KredExi täpseks sünnipäevaks peetakse 2001. aasta veebruari lõppu, kui KredEx ühendas endaga kolm endist sihtasutust (Ekspordi Krediteerimise ja Garanteerimise Sihtasutuse, Ettevõtluse Krediteerimise Sihtasutuse ja Sihtasutuse Eesti Eluase).

Alates 2001. aastast tegutsenud KredExil täitus veebruari lõpus viies tegevusaasta. KredExi tegevus on olnud tulemusrikas ja arengurohke, mis väljendub nii tulude ja portfellimahtude pidevas kasvus kui ka uute toodete väljaarendamises. Oma viie tegevusaasta jooksul on KredEx garanteerinud Eesti ettevõtete eksporditehinguid 1,7 miljardi krooni ulatuses, aidanud ettevõtetel pangast äritegevuse arendamiseks täiendavat laenu saada ligikaudu 1,9 miljardit krooni ning oma kodu soetada enam kui 15 000 noorel perel ja spetsialistil. KredExi abi on kasutanud 574 ettevõtet, kes on alustatud projektide abil planeerinud luua 2912 täiendavat töökohta. KredExi portfellimaht 2005. aasta lõpu seisuga ulatus 1,4 miljardi kroonini. Sama aja jooksul on kahjudena välja makstud kokku 24,4 mln krooni, millele lisaks on tulevaste kahjude tarbeks moodustatud eraldisi kokku 39,8 mln krooni. Lisaks kaasabile ettevõtluse arendamisel ja elamistingimuste parandamisel on KredExi üheks oluliseks eesmärgiks tagada tegevuse isetasuvus pikas perspektiivis. Kogu tegutsemisaja vältel on KredEx tegutsenud mõõdukalt kasumlikult, ka 2005. aasta esialgne auditeerimata kasum on umbes 4 mln krooni. KredExi täpseks sünnipäevaks peetakse 2001. aasta veebruari lõppu, kui KredEx ühendas endaga kolm endist sihtasutust (Ekspordi Krediteerimise ja Garanteerimise Sihtasutuse, Ettevõtluse Krediteerimise Sihtasutuse ja Sihtasutuse Eesti Eluase).