KredExil täitus 10. tegevusaasta

28.02.2011

Alates 2001. aastast tegutsenud KredExil täitus kümnes tegevusaasta. KredExi tegevus on olnud tulemusrikas ja arengurohke, mis väljendub nii tulude ja portfellimahtude pidevas kasvus kui ka uute teenuste väljaarendamises.

Oma kümne tegevusaasta jooksul on KredEx garanteerinud Eesti ettevõtete eksporditehinguid 200 mln euro ulatuses, aidanud ettevõtetel pangast äritegevuse arendamiseks täiendavat laenu saada ligikaudu 454 mln eurot, oma kodu soetada enam kui 21 000 noorel perel ja spetsialistil ning renoveerida üle 700 korterelamut. KredExi abi on kasutanud 2 150 ettevõtet, kes on alustatud projektide abil planeerinud luua 8 500 täiendavat töökohta. Täiendav finantseerimine on aidanud säilitatud umbes 50 000 töökohta.

KredExi portfellimaht 2010. aasta lõpu seisuga ulatus 159.5 mln euroni. Sama aja jooksul on kahjudena välja makstud kokku 10,2 mln eurot, millele lisaks on tulevaste kahjude tarbeks moodustatud eraldisi kokku 9,1 mln eurot. Lisaks kaasabile ettevõtluse arendamisel ja elamistingimuste parandamisel on KredExi üheks oluliseks eesmärgiks tagada tegevuse isetasuvus pikas perspektiivis. Kogu tegutsemisaja vältel on KredEx tegutsenud mõõdukalt kasumlikult ning kokku on aastate jooksul teenitud ligikaudu 4,8 mln eurot kasumit.

KredExi täpseks sünnipäevaks peetakse 2001. aasta veebruari lõppu, kui KredEx ühendas endaga kolm endist sihtasutust (Ekspordi Krediteerimise ja Garanteerimise Sihtasutuse, Ettevõtluse Krediteerimise Sihtasutuse ja Sihtasutuse Eesti Eluase).