KredExi väikeelamute toetust saab taotleda ka uuel aastal

07.12.2022

Uuenenud tingimuste alusel saab toetust taotleda ja väljamakseid teha ka järgmisel aastal. 2023. aasta lõpuni makstakse väikeelamute energiatõhususe suurendamiseks ja päikesepaneelide paigaldamiseks välja ligikaudu 15 miljonit eurot.

Pilt
Renoveeritud elamu
Renoveeritud elamu

Toetust saab väikeelamute korrastamiseks, olenemata hoone vanusest. Lisaks ei nõuta päikesepaneelide paigaldamise puhul võrguliitumist, st päikesepaneele saab paigaldada ka võrguga liitumata. 

Juhul, kui toetuse abil on plaanis maja renoveerida, ei tohi enne taotluse esitamist töödega alustada ega tasuda ka ettemakseid. Kui toetust taotletakse päikesepaneelide paigaldamiseks, võib tehtud olla projekteerimine ja võetud hinnapakkumine paigaldustöödele, kuid paigaldustööd tuleb teostada pärast taotluse esitamist.

Toetuse saamiseks peab väikeelamu olema ehitatud õiguslikul alusel ja kantud ehitisregistrisse ning ehitisregistris peab olema märgitud väikeelamu esmane kasutuselevõtu aastaarv. Toetusega ei saa laiendada oma eramut, samuti ei hüvitata majaomaniku enda poolt ostetud ehitusmaterjalide maksumust.

Üksikute tööde puhul on toetuse määr 20% ja suurim toetussumma 20 000 eurot väikeelamu kohta. Päikesepaneelide paigaldamisel on toetuse määr 30% ja suurim toetussumma 20 000 eurot.  Juhul, kui koos päikesepaneelide paigaldamisega tehakse lisaks muid abikõlblikke töid, on läbivalt toetuse määr 30%.

Terviklikul rekonstrueerimisel saab toetust:

  • Tallinnas ja Tartu linnas asustusüksusena 30% ja 20 000 eurot
  • Harku vallas, Jõelähtme vallas, Kiili vallas, Maardu linnas, Rae vallas, Saku vallas, Saue vallas, välja arvatud endise Kernu valla ja Nissi valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga, Viimsi vallas, Luunja vallas, Kambja vallas ja Tartu valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga ning endise Tähtvere valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga 40% ja 30 000 eurot
  • Teistes asustus- ja haldusüksuses 50% ja 40 000 eurot.


Tervikliku rekonstrueerimise puhul soojustatakse seinad ja katus, vahetatakse aknad, uuendatakse küttesüsteem ning paigaldatakse ventilatsioon. Nende töödega tuleb saavutada energiamärgise klass C.

Toetuse täpsemad tingimused leiad: www.kredex.ee/majaduueks