KredExi poolt miljoni krooniga toetatud näidiselamu renoveerimisprojekt jõudis lõpule

21.12.2007

2006. aasta sügisel KredExi poolt konkursi „Muuda oma korterelamu energiasäästlikumaks“ korras välja valitud Paldiski mnt 171 korterelamu rekonstrueerimisprojekt on jõudnud lõpule. Eile, 20. detsembril kandis KredEx korterelamule üle toetuse summas 897 tuhat krooni ning finantseeris ehitusjärelvalve teostamist summas 120 tuhat krooni. Kokku toetati korterelamut BEEN (Baltic Energy Efficiency Network for Building Stock) projekti raames 1, 017 miljoni krooniga.

Vastavalt lepingule teostati korterelamus 2006-2007. aastal katuse, fassaadi ja rõdude rekonstrueerimistööd ning vahetati välja kõik aknad ja rõdude uksed. Küttesüsteem ehitati ühetorusüsteemist ümber kahetorusüsteemiks ning paigaldati küttekulu individuaalse arvestamise süsteem. Rekonstrueerimise eesmärgiks oli suurima võimaliku energiasäästu saavutamine.

„KredExil on hea meel, et projekt nii hästi õnnestus. Korterelamu näeb välja nagu uus, ootame väga suurt energiasäästu ehk küttekulude kokkuhoidu ja loodame, et see näidismaja motiveerib ka teiste korterelamute omanikke elamuid kompleksselt rekonstrueerima”, ütles KredExi eluasemetoodete divisjoni juht Mirja Adler. 

Projekti lõppemisel viidi korterelamus läbi ka elanike rahulolu küsitlus, mis näitas, et elanikud on rekonstrueerimistööde ja hoone uue kvaliteediga rahul.

BEEN projekti eesmärgiks oli leida Eestis üks korterelamu, mis oleks valmis maksimaalse energiasäästu saavutamise eesmärgil teostama oma majas komplekssed rekonstrueerimistööd. Projekti kogumaksumus koos projekteerimise, projektijuhtimise ja ehitusjärelvalvega oli 6,3 miljonit krooni. Paldiski 171 korteriühistu finantseeris töid omavahenditest 580 000 krooniga ja võttis Hansapangast laenu 4,2 miljonit krooni. Riigi toetus korterelamule oli pool miljonit krooni ja BEEN projekti toetus 1,017 miljonit krooni. BEEN projekti raames saadud toetusest kannab 75% Euroopa Liit.

Eesmärgi täitmist koordineeris projektijuhina ja omanikujärelvalve teostajana OÜ Ehitusseire.

2006. aasta mais korraldasid KredEx, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit, Eesti Korteriühistute Liit, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Tallinna Linnavalitsus Euroopa Liidu INTERREG IIIB programmi projekti „Läänemeremaade elamufondi energiasäästu võrgustik ehk BEEN” raames konkurssi „Muuda oma korterelamu energiasäästlikumaks“. Konkursile laekus kokku 3 taotlust ning kõigi puhul oli tegemist Tallinna korterelamutega. Konkursi võitis Paldiski mnt 171 asuv 59 korteriga maja.