KredExi mahud kasvasid eelmisel aastal kõigi teenuste lõikes

27.04.2021

KredExi nõukogu poolt kinnitatud majandusaasta aruande kohaselt tegi KredEx eelmisel aastal ettevõtetele kättesaadavaks 475 mln eurot, kokku kuulub KredExi portfelli rohkem kui 1000 ettevõtet. KredExi eluasemelaenu käenduse abil soetas, rajas või korrastas oma kodu 3658 leibkonda. Hoonete energiatõhususe suurendamiseks toodi turule kolm täiesti uut teenust ning leevendati oluliselt mitme toetuse tingimusi.

Pilt
KredEx aitab inimesi ja ettevõtteid kõikjal Eestis
KredEx aitab inimesi ja ettevõtteid kõikjal Eestis

KredExi juhatuse esimehe Ivo Kuldmäe sõnul oli 2020. aasta KredExi jaoks muudatuste ja suure vastutuse aasta. „Alates koroonaviiruse COVID-19 leviku tõkestamiseks väljakuulutatud eriolukorrast märtsis sai KredExist pandeemiast räsitud majanduse elavdamisel oluline lüli. KredExi meeskond reageeris operatiivselt ning oli kahe nädalaga valmis pakkuma esimesi kriisimeetmeid. Aasta pakkus rohkelt väljakutseid ja õppetunde, KredExi mahud kasvasid eelmisel aastal kõigi teenuste lõikes.“

KredEx aastal 2020

  • Ettevõtetele tehti kättesaadavaks 475 mln eurot. Kokku kuulub KredExi laenu- ja käendusportfelli üle 1000 ettevõtte.

  • KredExi eluasemelaenu käendusega soetas või renoveeris kodu 3658 leibkonda.

  • KredExi tagatisportfell suurenes 32% ulatudes aasta lõpuks 303,9 mln euroni.

  • Korteriühistutele eraldati toetust 84 mln eurot. Väikeelamute toetust eraldati 374 majaomanikule summas 3,35 mln eurot. Kodutoetusega parandati 954 vähekindlustatud lapse elamistingimusi.

  • KredEx Krediidikindlustuse poolt kindlustatud käive kasvas 10%, küündides üle 700 mln euro.

  • SmartCapi valitsetava fondifondi Early Fund II varade maht oli aasta lõpu seisuga 69,4 mln eurot.

  • Aasta lõpu seisuga tegutses Eestis 1110 iduettevõtet, eelmine aasta oli idusektorile rekordiline.

KredExi ettevõtlusvaldkonna tegevusmaht oli 2020. aastal COVID-19 pandeemiast tingitud majanduskriisi tõttu varasemate aastatega võrreldes kordades suurem. Lisaks tavameetmetele toetas KredEx ettevõtteid üheksa uue, erakorralise käendus- ja laenuteenusega.

„2020. aastal tegi KredEx ettevõtetele kättesaadavaks 474,8 mln eurot (2019. a 117 mln eurot). Tavameetmetena väljastati ettevõtetele käendusi summas 76,7 mln eurot (2019. a 62 mln eurot) ja laene 1,8 mln eurot (2019. a 2,6 mln eurot). Peale selle väljastati ettevõtetele pandeemiast tingitud majanduskriisi mõjude leevendamiseks soodustingimustel erakorralisi käendusi summas 56,6 mln eurot ja otselaene summas 236,9 mln eurot,“ ütles Kuldmäe.

Kokku käendas ja rahastas KredEx 2020. aastal 501 ettevõtet summas 370,2 mln eurot (2019. a 411 ettevõtet summas 64,6 mln eurot). KredExi tugi võimaldas ettevõtetel kaasata 2020. aastal pankadest ja KredExist lisarahastust rohkem kui neli korda suuremas mahus kui 2019. aastal.

Ettevõtlusvaldkonna laenuportfell suurenes enam kui 10 korda, ulatused aasta lõpu seisuga 192,1 mln euroni (31.12.2019 seisuga 14,6 mln eurot). Käendusportfell kasvas 63,8%, tõustes aasta lõpuks tasemele 165,7 mln eurot (31.12.2019 seisuga 101,2 mln eurot). KredExi ettevõtluse laenu- ja käendusportfelli kuulub kokku üle 1000 ettevõtte kõikjalt Eestist.

Eluaseme valdkonnas jätkas KredEx eelmisel aastal käenduste ja toetuste pakkumist. „Uudisena tõime turule korteriühistute otselaenu ja uuendusliku toetuse korterelamute tehaseliseks rekonstrueerimiseks. Korterelamutele pakkusime lausa kolme erinevat toetust. Suurendasime lasterikaste perede kodutoetuse maksimaalset toetussummat ning erakorralise olukorra tõttu muutsime väikeelamute toetuse ja lammutustoetuse tingimused soodsamaks,“ sõnas Kuldmäe.

KredEx väljastas 2020. aastal eluasemelaenu käendusi summas 40,1 mln eurot, mis on võrreldes eelmise aastaga 5 mln eurot (12,5%) rohkem. Laenukäendusega soetas või renoveeris 2020. aastal eluaseme 3658 leibkonda. Umbes iga neljas Eestis väljastatud kodulaen on KredExi käendusel. Alates 2000. aastast on KredExi abil parandanud oma elamistingimusi 40 232 leibkonda.

Eluasemevaldkonna laenuportfell oli aasta lõpu seisuga 29,9 mln eurot ning käendusportfell kasvas 138,2 mln euroni.

Eelmisel aastal kasvas hüppeliselt koduomanike arv, kes võtsid riigi toel ette oma eramaja renoveerimise ja energiatõhususe suurendamise – kokku toetas KredEx 374 koduomanikku kogusummas 3,35 mln eurot. Olulist rolli taotlemise kasvus mängis suurenenud toetusmäär – olenevalt piirkonnast, sai kodumaja terviklikul kordategemisel energiatõhusust tõstvate tööde jaoks taotleda kuni 50 000 eurot või 50% tööde maksumusest.

2020. aastal oli korterelamute rekonstrueerimistoetuste eelarve ligikaudu 100 mln eurot, millest KredEx eraldas toetuseid 84 mln euro ulatuses. Kui siia lisada korteriühistute poolne omaosalus, tehakse toetuse kaasabil investeeringuid kogumahus ligi 250 mln eurot.

KredEx Krediidikindlustuse kindlustatud käive kasvas 2020. aastal 10%, ületades 700 mln eurot. Sellest oli eksporditehingute käive 450 mln eurot, mis suurenes eelmise aastaga võrreldes 15,7%. Hinnanguliselt kindlustas KredEx Krediidikindlustus 3% Eesti ettevõtjate ekspordikäibest. Kokku oli aasta lõpu seisuga kindlustatud 4666 ostja maksejõuetusest tulenev risk ja ostjate asukohariike oli 68.

KredExi tütarettevõtte SmartCap poolt valitsetava fondifondi Early Fund II varade maht oli aasta lõpu seisuga 69,4 mln eurot. 2020. aasta lõpu seisuga on SmartCapi investeeringud läbi fondi- ja otseinvesteeringute jõudnud kokku ligi 100 ettevõttesse ja nende koondkäive ulatus 400 mln euroni. Portfelliettevõtted andsid tööd 1750 inimesele ja tasusid aasta jooksul tööjõumakse 29 mln eurot. SmartCap viis läbi turukonsultatsiooni ja kuulutas välja konkursi, et arendada Eesti riskikapitaliturgu uue kõrgtehnoloogilistele väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele suunatud riskikapitalifondi kaudu, kuhu planeeritakse 2021. aastal investeerida 15 mln eurot (sh 2019. a selleks riigi eraldatud 10 mln eurot).

2020. aasta jaanuaris avalikustas Startup Estonia programm Eesti iduettevõtete andmebaasi, kuhu on koondatud iduettevõtteid üle riigi eri tegevusvaldkondadest ning mis annab parima ülevaate idusektori olukorrast ja tegevusest. Eesti iduettevõtetele oli 2020. aasta märgiline: saavutati rekordilised käibed, kaasati rekordilised investeeringud, seitse ettevõtet müüdi ja Eestile sündis uus ükssarvik (üle miljardi dollari väärt iduettevõte). Aasta lõpu seisuga tegutses Eestis 1110 iduettevõtet ja nende koondkäive ulatus 782 mln euroni. Iduettevõtted andsid tööd 6072 inimesele ja tasusid aasta jooksul tööjõumakse 97 mln eurot.