KredExi kodutoetust taotleb 659 vähekindlustatud lasterikast peret

29.06.2021

Tänavu 12. aprillist kuni 31. maini oli vähekindlustatud lasterikastel peredel võimalik oma elamistingimuste parandamiseks taotleda KredExilt kodutoetust. Ühtekokku esitas toetuse saamiseks taotluse 659 peret kogusummas 7 mln eurot. Keskmine taotletav toetussumma on 8494 eurot, kodutoetust soovivates peredes kasvab kokku 2320 last.

KredExi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juhi Triin Reinsalu sõnul näitab taotlemishuvi, et kuigi aastatega on palju ära tehtud, vajab endiselt suur hulk peresid riigi tuge kodu korrastamisel. „Oleme alates 2008. aastast õla alla panna enam kui 17 000 lapse elamistingimuste parandamisele. Siiski näitab taotlemise statistika, et endiselt on palju peresid, kellel on vaja tuge, et kodu soetada, olemasolev säilitada või see kaasaegseks ja soojapidavamaks muuta. Inimeste teadlikkus ja seeläbi soov oma kodu energiatõhusaks muuta on selgelt aastatega suurenenud.“

Riiklik toetus elamistingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe perekonna liikme kohta on kuni 355 eurot kuus.

Suurim toetussumma on 10 000 eurot. Kolme- ja neljalapselised pered, kellele on varem ühe korra kodutoetust eraldatud, saavad teistkordselt taotleda veel 5000 eurot. Viie- ja enamalapselised pered, kellele on varem korra kodutoetust eraldatud, saavad ka teisel korral taotleda 10 000 eurot.

Kõige rohkem taotlusi laekus Harjumaalt (125), Ida-Virumaalt (106), Tartumaalt (65) ja Lääne-Virumaalt (54). Kõige vähem aga Hiiumaalt (4), Läänemaalt (14) ja Järvamaalt (16). Taotlejatest 498 esitasid taotluse esimest korda ning 161 puhul on tegemist korduvtaotlejaga.

Kokku jagatakse lasterikastele peredele elamistingimuste parandamiseks pisut enam kui 3 mln eurot.

Tagastamatut 100-protsendilist toetust saab kasutada mitmeti. Näiteks oma kodu püstitamise, renoveerimise, ümberehitamise või laiendamisega seotud väljaminekuteks, aga ka maja tehnosüsteemide või -võrkude rajamise, muutmise või asendamisega seotud kulutusteks. Lisaks võib seda kasutada maja või korteri ostmiseks juhul, kui perel ei ole päris oma kodu või nende omandis olev maja või korter ei vasta kaasaegsetele elamistingimustele.

Eelmisel aastal anti kõige enam toetust eluaseme ostmiseks (129 korral). Renoveerimiseks, püstitamiseks või ümberehitamiseks sai möödunud aastal toetuse 128 peret.

14 aasta jooksul oleme parandanud enam kui 17 000 lapse elamistingimusi. Kokku on KredEx vähekindlustatud lasterikaste perede elamistingimuste parandamist toetanud rohkem kui 35 mln euroga. 

Hetkel toimub taotluste menetlemine, mille käigus kontrollitakse taotluste ja taotleja vastavust. Enne otsuste langetamist teostab KredEx taotlejate juures vajadusel paikvaatlused. Otsused tehakse eeldatavasti sügisel.