KredExi kodutoetust sai tänavu 259 lasterikast peret

22.12.2020

KredExi kodutoetust said sel aastal 259 kolme- ja enamalapselist vähekindlustatud peret, kokku kasvab nendes peredes 954 last. Ühtekokku eraldati tänavu toetusteks ligi 3,1 miljonit eurot. Kokku on KredEx 14 aasta jooksul parandanud ligi 17 000 lapse elamistingimusi.

Sel aastal sai toetust kuni 10 000 eurot, sealjuures korduval taotlemisel 3-4 lapsega pered kuni 5000 eurot, viie ja enama lapsega pered kuni 10 000 eurot. Tänavu oli keskmine toetussumma 9516 eurot. Peredele, kelle elamistingimused vajavad olulist parandamist, on hindamiskomisjoni ettepanekul võimalik eraldada ka suuremat toetust. Sel aastal oli selliseid toetusi peredele 3, millest suuremad ulatusid suurima võimaliku 18 000 euroni. Kõige rohkem toetuse saajaid elab Ida-Virumaal (36), Harjumaal (34) ja Tartumaal (32).

Sel aastal toetust saavates peredes oli keskmine maksustatav tulu leibkonna liikme kohta 2019. aastal 148 eurot kuus. Esines ka 13 perekonda, kelle maksustatav sissetulek leibkonna liikme kohta oli eelmisel aastal 0 eurot. Kõige lasterikkamates peredes kasvab 9 ja 8 last, kolmes toetust saanud peres kasvab 7 last, kümnes toetust saanud peres kasvab 6 last. Toetuse saajate seas oli veel 31 viielapselist, 224 neljalapselist ja 156 kolmelapselist perekonda.

KredExi eluaseme ja energiatõhususe osakonna juhi Triin Reinsalu sõnul on oluline, et vaatamata erakorralisele aastale jätkuks riigi tugi kodude korrastamisele samas tempos. „Meil on hea meel, et saame sel keerulisel aastal jätkuvalt toetada vähekindlustatud peresid, et muuta nende kodud energiatõhusamaks ja tagada elementaarne sanitaarne seisukord. Eesmärkidena on olulised mõlemad, sest Eestis kulub ebamõistlikult palju energiast hoonete kütmisele ning see omakorda raskendab nende perede majanduslikku seisu,“ arutles Reinsalu.

„Oleme 14 aasta jooksul parandanud ligi 17 000 lapse elamistingimusi ja näinud, kuidas juba pikalt korrastamist vajavad eluasemed taas kaasaegseteks ning energiatõhusateks kodudeks muutuvad,“ lisas Reinsalu.

Kõige enam anti tänavu toetust eluaseme omandamiseks (129 korral). Renoveerimiseks, püstitamiseks või ümberehitamiseks sai toetuse 128 peret.

Tegemist on riikliku tagastamatu toetusega, mis on mõeldud vähekindlustatud lasterikastele peredele eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks. Toetust saavad taotleda perekonnad, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last ning kelle viimase aasta keskmine maksustatav tulu ühe leibkonna liikme kohta ei ole suurem kui 355 eurot.

Taotlejate eluaseme olukorda hindas komisjon, kuhu kuulusid KredExi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Siseministeeriumi ja Eesti Lasterikaste Perede Liidu esindajad.