KredExi käendustele antud ühene riikliku garantii staatus lihtsustab laenude andmist ettevõtetele

19.12.2008

Riigikogu võttis vastu Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muudatuse, mis annab  alates 19.detsembrist  KredExi käendustele selge ja üheselt mõistetava riikliku tagatise staatuse.

 

Kui ka seni olid pakutavad käendused sisuliselt riiklikult tagatud, siis tulenevalt Euroopa Liidus pankadele kehtivast karmistunud regulatsioonist ei olnud kehtivas seaduse sõnastuses garantiiskeemi staatus juriidiliselt üheselt selge. Seetõttu tuli pankadel ka KredExi poolt käendatud laenude puhul tagada neid omakorda teatud osaga omakapitalist. See tõstis KredExi käendusega laenu hinda ning teisalt muutis omavahendite piiratuse korral eelkõige väiksemate ja alustavate ettevõtjate finantseerimise krediidiasutustele ebaatraktiivseks või isegi ebasoovitavaks. Seadusemuudatus võimaldab muuta laenud ettevõtetele kättesaadavamaks ja hoogustada seeläbi ettevõtlust.

KredExi juhataja Andrus Treier selgitas, et tänu üheselt määratletud riiklikule tagatisele on lihtsam pakkuda finantseerimist eelkõige alustavatele ja väiksematele ettevõtetele, mille puhul loetakse laenu pakkumist sõltumata projekti tugevusest siiski riskantseks. „Seadusemuudatus võimaldab pankadel kapitali adekvaatsuse arvestamisel käsitleda KredExi käendusega laene kui riigi poolt otseselt tagatud nõudeid. Viimane vabastab pankade omakapitali“, ütles Treier.

Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise SA KredEx tagab kuni 75% ulatuses pankade poolt ettevõtetele ja korterelamutele väljastatud laenusid ning kuni 24% ulatuses eluasemelaenusid.