KredExi käendusega väljastatud eluasemelaenude osakaal tõusis 5,9%-ni

03.04.2009

2008. aasta lõpu seisuga ulatus KredExi eluasemelaenu käenduste portfelli maht 608 miljoni kroonini. KredExi laenukäendust kasutas 899 noort peret 122 miljoni krooni ulatuses, 713 noort spetsialisti 96 mln krooni ulatuses ja 10 tagastatud majas elavat üürnikku 845 000 krooni ulatuses.

2008. aastal väljastasid pangad 1622 KredExi käendusega eluasemelaenu kogusummas summas 1,3 miljardit krooni. Kõigist Eestis välja antud eluasemelaenudest moodustas KredExi käendusega väljastatud eluasemelaenude maht aasta kesmisena 5,93%, ulatudes detsembris isegi 12,84%-ni. 2007.aastal oli nimetatud osakaal 3,8%.

KredExi eluasemedivisjoni juhi Mirja Adleri sõnul võib peamise põhjusena, miks KredExi laenukäenduste osakaal tõusnud on, välja tuua  eluasemelaenude tingimuste karmistumist, makseriskide suurenemist, kinnisvaraliste tagatiste väärtuse langemist pankade silmis. „Kindlasti on osakaalu tõusu mõjutanud ka  eluasemelaenude mahu üldine langus. Kogu eluasemelaenude turg kahanes 2008. aastal kordades – kui märtsis anti eluasemelaene välja 2,9 miljardi krooni eest, siis detsembris vaid 924 miljoni krooni eest – ehk kolm korda vähem”, lisas Adler. 2008. aastal on KredExi eluasemelaenu käendust kasutatud 75% ulatuses korteri ostuks ja 12% ulatuses elamu ostuks, ülejäänud osas on tegemist eluaseme renoveerimise või ehitamisega. KredEx väljastab noorele perele, noorele spetsialistile ja tagastatud majas elavale üürnikule mõeldud eluasemelaenu käendusi alates 2000. aastast. Selle aja jooksul on KredExi abil parandanud oma elutingimusi 12 884 noort peret, 6441 noort spetsialisti ning 69 tagastatud majas elavat üürnikku ehk kokku enam kui 19 tuhat leibkonda.