KredExi käendusega väljastatud eluasemelaenude osakaal on kasvanud

14.08.2008

Käesoleva aasta seitsme kuuga on noored pered, noored spetsialistid ning sundüürnikud võtnud KredExi käenduse abiga pankadest eluasemelaenu kokku 852 miljonit krooni, mille abil on uue kodu soetanud 1011 noort pere ja spetsialisti ning 6 sundüürnikku. Kõigist Eestis välja antud eluasemelaenudest moodustab KredExi käendusega väljastatud eluasemelaenude maht juuni lõpu seisuga 4,55%.

2007.aastal väljastasid pangad 1217 KredExi käendusega eluasemelaenu ligi 1,2 miljardit krooni, mis moodustas Eestis väljaantud eluasemelaenudest 3,8 %.

Kuna KredExi tooted on suunatud kitsale sihtgrupile ja vaid elutingimuste parandamiseks võetavatele laenudele ning pangad muutusid laenu väljastades liberaalsematseks, vähenes aastatel 2001– 2006 KredExi käendustega eluasemelaenude osakaal kogu väljastatud eluasemelaenudest 29,4 protsendilt 2,6 protsendile. Seoses eluasemelaenude väljastamise kasvu pidurdumisega ning pankade konservatiivsemaks muutumisega eelmisel aastal, hakkas osakaal näitama tõusumärke, kerkides 3,8%-ni.

KredExi eluasemedivisjoni juhi Mirja Adleri sõnul võib peamise põhjusena, miks KredExi laenukäenduste osakaal tõusnud on, välja tuua kinnisvaraturu jahenemist, pankadepoolsete laenutingimuste karmistamist ning tõstetud omafinantseeringu nõuet. „Kuigi pankade väljastatud eluasemelaenude mahud on vähenenud, on KredExi käendusega väljastatud eluasemelaenude mahud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud 16,7%, mis näitab vajadust KredExi käenduse järele just raskematel aegadel " lisas Adler.

Käesoleva aasta seitsme kuuga on KredExi käendust kasutatud 67% ulatuses korteri ostuks ja 18% ulatuses elamu ostuks, ülejäänud osas on tegemist eluaseme renoveerimise või ehitamisega.

KredEx väljastab noorele perele, noorele spetsialistile ja tagastatud majas elavale üürnikule mõeldud eluasemelaenu käendusi alates 2000. aastast. Selle aja jooksul on KredExi abil parandanud oma elutingimusi 12 521 noort peret, 6123 noort spetsialisti ning 65 tagastatud majas elavat üürnikku. Kokku on KredExi käendusega pankadest eluasemelaenu võetud 8,5 miljardi krooni ulatuses