KredExi käendusega luuakse topelt töökohti

30.12.2003

KredExi käendusega täiendavat laenu saanud ettevõtted on laenu võttes planeerinud luua üle 1500 uue töökoha. Detsembri alguses valminud Riigikontrolli eelaruande kohaselt on tegelikult KredExi abil loodud töökohtade arv palju suurem. Neljas maakonnas (Jõgevamaa, Ida-Virumaa, Pärnumaa, Valgamaa) läbi viidud uuring näitas, et kui planeeritud oli keskmiselt 6 töökohta projekti kohta, siis tegelikult lõid KredExi kliendid uusi töökohti keskmiselt 13. Tänaseks on KredEx kolme aasta vältel toetanud üle 400 ettevõtte, võimaldades finantsasutustel finantseerida alustavate ja väikeettevõtete investeerimistegevust ühe miljardi krooniga. Käesoleva aasta novembri lõpu seisuga on KredEx pankade ja liisingfirmadega sõlminud 470 tagatislepingut. KredEx on ettevõtete laenukohustustest finantsasutustele taganud 460 miljon krooni. Arvuliselt on KredEx kõige enam toetanud mikroettevõtteid, kuid laenu on tagatisega kõige rohkem saanud väikeettevõtted (ca 529 miljonit krooni). Peamiselt on KredEx taganud tootmisettevõtete laene (67%), 12% tagatistest on väljastatud ka kaubandus- ja 21% teenindusettevõtetele. 2003. aastal esitasid alustavad ja väikeettevõtted KredExile kaks ja pool korda rohkem väikelaenu otsetagatise taotlusi kui eelmisel aastal. KredEx loob võimalusi ettevõtluse ja ekspordi arenguks Eestis.  

KredExi käendusega täiendavat laenu saanud ettevõtted on laenu võttes planeerinud luua üle 1500 uue töökoha. Detsembri alguses valminud Riigikontrolli eelaruande kohaselt on tegelikult KredExi abil loodud töökohtade arv palju suurem. Neljas maakonnas (Jõgevamaa, Ida-Virumaa, Pärnumaa, Valgamaa) läbi viidud uuring näitas, et kui planeeritud oli keskmiselt 6 töökohta projekti kohta, siis tegelikult lõid KredExi kliendid uusi töökohti keskmiselt 13. Tänaseks on KredEx kolme aasta vältel toetanud üle 400 ettevõtte, võimaldades finantsasutustel finantseerida alustavate ja väikeettevõtete investeerimistegevust ühe miljardi krooniga. Käesoleva aasta novembri lõpu seisuga on KredEx pankade ja liisingfirmadega sõlminud 470 tagatislepingut. KredEx on ettevõtete laenukohustustest finantsasutustele taganud 460 miljon krooni. Arvuliselt on KredEx kõige enam toetanud mikroettevõtteid, kuid laenu on tagatisega kõige rohkem saanud väikeettevõtted (ca 529 miljonit krooni). Peamiselt on KredEx taganud tootmisettevõtete laene (67%), 12% tagatistest on väljastatud ka kaubandus- ja 21% teenindusettevõtetele. 2003. aastal esitasid alustavad ja väikeettevõtted KredExile kaks ja pool korda rohkem väikelaenu otsetagatise taotlusi kui eelmisel aastal. KredEx loob võimalusi ettevõtluse ja ekspordi arenguks Eestis.