KredExi käendusega eluasemelaenude osakaal oli oktoobris ligi 14%

01.12.2009

Oktoobrikuu lõpu seisuga on pangad väljastanud sellel aastal KredExi käendusega eluasemelaene 514 miljoni krooni ulatuses. Kui septembris oli KredExi käendusega antud laenude maht 63,5 miljonit krooni, siis oktoobris oli  kogusumma 85 miljoni krooni, moodustades kõigist Eestis välja antud eluasemelaenudest 13,8%.

2009. aasta kokkuvõttes on oktoobri seisuga KredExi käendusega väljastatud eluasemelaenude maht 8,8% kogu väljastatud laenude mahust. 2008. aasta kokkuvõttes oli see näitaja 5,9%. KredEx väljastab noorele perele, noorele spetsialistile  ja tagastatud majas elavale üürnikule  mõeldud eluasemelaenu käendusi alates 2000. aastast. Selle aja jooksul on KredExi abil parandanud oma elutingimusi 13 148  noort peret, 6775 noort spetsialisti ning 69 tagastatud majas elavat üürnikku ehk kokku ligi 20 000 leibkonda. Kokku on KredEx alates 2000. aastast väljastanud eluasemelaenu käendusi rohkem kui 1,8 miljardi krooni ulatuses.