KredExi käenduse või toetuse abil energiatõhus kodu

14.09.2017

Uut kodu soetades või olemasolevat rekonstrueerides tasub mõelda selle energiatõhususe peale. Energiatõhus eluase on säästlikum rahakotile ning selliselt maja kordategemise või ostmise investeering tulusam ja tulevikukindel. Kindlasti seisavad paljud küsimuste ees, kas osta uus eluase ja kui siis, mille põhjal valik teha või kuidas muuta olemasolev elamu energiatõhusamaks.

Ostmisel mõtle pikemalt. Kinnisvara soetamine on suur otsus ning tänasest valikust sõltub, millise väärtusega vara omad tulevikus ja millises kodus edaspidi elad. Kui oled otsustanud uue kodu osta, on lisaks paljudele muudele otsustele, vaja esmalt läbi kaaluda ka rahalised võimalused. Eluasemelaenuga kinnisvara ostmiseks on reeglina vajalik sissemakse, millest aga olenevalt ostetava kinnisvara maksumusest, võib osa puudu jääda, seda eriti noorte puhul, kes pole lihtsalt jõudnud veel piisavalt sääste koguda. Siin on abiks KredExi eluasemelaenu käendus, mis on mõeldud inimestele, kes soovivad võtta laenu uue eluaseme ostmiseks või olemasoleva renoveerimiseks ning vähendada oma esmase sissemakse kohustust. KredExi käendusega on võimalik kodulaenu taotleda madalama 10%-lise omafinantseeringuga. KredExi eluasemelaenu käendust saavad kasutada noored pered ja spetsialistid, Kaitseväe või Kaitseliidu veteranid, tagastatud pinnal elavad üürnikud ning alates möödunud aastast, pakub KredEx ka energiatõhusa eluaseme laenukäendust, et hõlbustada energiatõhusate kodude ostmist ja ehitamist. Tulevikule mõeldes tasuks kindlasti kaaluda võimalikult energiatõhusa eluaseme ostmist või olemasoleva energiatõhusamaks rekonstrueerimist. Selline elamu tagab nii väiksemad soojusenergia kulud kui ka tervisliku sisekliima ehk lühidalt öeldes, parema elamiskvaliteedi.

Selleks, et pangast laenu võttes KredExi energiatõhusa eluaseme laenukäendust taotleda, peab soetatav maja vastama energiamärgise klassile C, samuti võib oma eramu C klassi tasemele rekonstrueerida, seega on teenusest kasu ka siis, kui juba omad elamut ja soovid seda energiatõhusamaks muuta. Korterit ostes peab asjakohase korterelamu energiamärgise klass olema vähemalt C. Tulevikule mõeldes tasuks aga kindlasti kaaluda veelgi energiatõhusama eluaseme eelistamist. Energiatõhusa kodu ostmisel võib laenukäenduse suurus olla kuni 24% laenu tagatiseks seatava maja või korteri väärtusest, kuid mitte rohkem kui 50 000 eurot.

KredExi eluaseme ja energiatõhususe divisjoni juhi Triin Reinsalu sõnul on energiatõhusa eluaseme laenukäenduse väljastamise eesmärk tõsta inimeste teadlikkust energiatõhususest ning suunata inimesi valima ja ehitama energiasäästlikumaid kodusid. "Laenukäendus aitab soetada kodu, mille ehitamisel on enam mõeldud hoone kui terviku säästlikkusele ning see võimaldab oma olemasoleva elumaja energiatõhusamaks muuta. Tegemist on esimese finantsteenusega Eestis, mille eesmärk on soodustada energiatõhusa kinnisvara soetamist ja loomist," ütles Reinsalu.

Oma elamut korrastades, mõtle hoonele kui tervikule. Lisaks laenukäendusele, on väikeelamute omanikel võimalik oma kodu energiatõhusamaks muuta ka KredExi väikeelamute rekonstrueerimistoetuse abil.

Väikeelamud moodustavad 1/3 Eesti elamufondist. Eesti keskmine energiatarbimine elamutes ruutmeetri kohta on võrreldes teiste EL liikmesriikidega kõrgem ning selle põhjuseks ei ole vaid külm kliima. Vanemad väikeelamud on seisukorras, kus nende terviklik rekonstrueerimine on mõistlik, seda nii pikaajalise säilimise kui ka energiasäästlikkuse seisukohast.

Väikeelamute omanikel on võimalik oma kodu rekonstrueerimiseks KredExist toetust taotleda. KredExi pakutava toetuse eesmärgiks on aidata kaasa väikeelamute energiatõhususe suurendamisele ning majade energiatarbimise vähendamisele. Toetust saab kuni 30% toetatavatest kuludest, maksimaalne toetussumma on 15 000 eurot väikeelamu kohta. Olgu öeldud, et toetust on võimalik saada enne 1993. aastat ehitatud ja kasutusse võetud väikeelamutele, sest just vanemad majad on energiatõhususelt halvemas seisus. Samuti peab toetuse saaja korda tehtavat elamut oma püsiva elukohana kasutama.

14. septembri seisuga oli KredExile laekunud 350 väikeelamute rekonstrueerimistoetuse taotlust, keskmine taotletav summa on 6 081,22 eurot. Alates eelmisest aastast, mil taotluste vastuvõtt algas on kokku taotletud toetust summas 2,1 mln eurot. Nende rekonstrueerimisprojektide kogumaksumus on umbes 7,52 mln eurot. Eraldatud on 275 toetust, summas 1,64 mln eurot. Peaasjalikult kasutavad majaomanikud toetust hoone välispiirete (nt fassaad ja katus) ning akende/uste vahetuseks. Paljud vahetavad välja ka küttesüsteemi või kasutavad toetust päikesepaneelide paigaldamiseks.

Lisaks energiasäästule on rekonstrueeritud elamutel veel üks lihtne, aga mitte vähemoluline pluss – nad näevad head välja. Kindlasti ei saa alahinnata ka rõõmu, mida tunneb inimene, kelle kodu on ilus ja korda tehtud.

KredExi eluaseme ja energiatõhususe divisjoni juhi Triin Reinsalu sõnul tasub ka oma eramaja rekonstrueerides mõelda hoonele kui tervikule. „Oluline osa väikeelamutest on ehitatud 1950-1960ndatel aastatel ning arvestades tollaseid projekteerimisnorme, on rekonstrueerimistööde läbiviimine vajalik tänapäevaste elamistingimuste ja mõistliku energiakasutuse saavutamiseks. Oluline osa korrastatud hoonest on ka hea sisekliima, mis mõjutab otseselt meie tervist. Seega tasub oma väikeelamu võimalikult terviklikult rekonstrueerida ning kasutades toetust, tasub investeering end ka kiiremini ära,“ tõdes Reinsalu.

Toetuse objektiks saab olla üksikelamu, ridaelamu või kaksikelamu sektsioon, kahe korteriga elamu või ridaelamu, samuti suvila või aiamaja, kui see ehitatakse käesoleva toetuse abil ümber aastaringseks kasutamiseks.

Olenemata sellest, kas eesmärgiks on uue kodu soetamine või olemasoleva rekonstrueerimine, on elamistingimuste parandamisel abiks KredExi pakutavad teenused ja toetused. Lisainfot leiate aadressil www.kredex.ee/eraisik.