KredExi käenduse toel investeerisid ettevõtjad 82 mln eurot

20.10.2015

 

KredEx käendas selle aasta esimese üheksa kuuga 47 mln euroga 270 ettevõtte finantskohustusi. KredExi tugi võimaldas ettevõtetel kaasata pankadest täiendavat finantseerimist summas 82 mln eurot. Rahastatud projektide tulemusena luuakse 277 uut töökohta.

„Ettevõtete laenuaktiivsus on võrreldes eelmise aastaga mõnevõrra suurenenud ning sellega seoses on jõudsalt kasvanud ka KredExi poolt väljastatud käendusmahud. Kui esimene kvartal oli võrreldes eelmise aastaga tagasihoidlik, siis teises ja kolmandas kvartalis on käendusmahud kasvanud kiiresti ning ületanud eelmise aasta rekordilisi mahte. KredExi laenukäenduste portfell on aasta tagusega võrreldes kasvanud 6%,“ ütles KredExi ettevõtlusdivisjoni juht Jarmo Liiver.

Kõige enam kasutati esimese kolme kvartaliga KredExi käendust arvelduskrediitide ja käibelaenude puhul (44% väljastatud mahust) järgnesid investeerimislaenud ja liisingud (35%) ning pangagarantiid (18%).

Valdkonniti kasutasid KredExi käendust kõige enam ehituse (20%), hulgi- ja jaekaubanduse (12%), puidu- ja korktoodete tootmise ja töötlemise (9%), kutse-, teaduse- ja tehnikaalase tegevuse (8%), haldus- ja abitegevuste (7%), metalltoodete tootmise (7%), veonduse ja laonduse (6%) ning info ja side (5%) valdkondades. Teiste tegevusalade osakaal jäi alla 5%. Töötleva tööstuse ettevõtete osakaal kokku oli 35%.

Alates 2001. aastast on KredEx käendanud 3 186 ettevõtte finantskohustusi summas 524 mln eurot, mis on võimaldanud ettevõtetel pankadest kaasata rahastamist summas 1 miljard eurot. Rahastatud projektide tulemusena on loodud ligikaudu 12 050 uut töökohta.