KredExi käenduse toel investeerisid ettevõtjad 53 mln eurot

15.07.2015

KredEx käendas selle aasta esimese kuue kuuga 30 mln euroga 187 ettevõtte finantskohustusi. KredExi tugi võimaldas ettevõtetel kaasata pankadest täiendavat finantseerimist summas 52,7 mln eurot. Rahastatud projektide tulemusena luuakse 160 uut töökohta.

Kõige enam kasutati KredExi käendust arvelduskrediitide ja käibelaenude puhul (48% väljastatud mahust), järgnesid investeerimislaenud ja liising (37%) ning pangagarantiid (15%).

Valdkonniti kasutasid KredExi käendust kõige enam ehituse (18%), info ja side (9%), hulgi ja jaekaubanduse (9%), metallitootmise (7%), veonduse ja laonduse (7%), halduse- ja abitegevuse (6%) ning toiduainete, jookide ja tubakatoodete valdkonna ettevõtted (6%). Teiste tegevusalade osakaal jäi alla 5%. Töötleva tööstuse ettevõtete osakaal kokku oli 32%.

Alates 2001. aastast on KredEx käendanud 3102 ettevõtte finantskohustusi summas 505 mln eurot, mis on võimaldanud ettevõtetel pankadest kaasata rahastamist summas 983 mln eurot. Rahastatud projektide tulemusena on loodud ligikaudu 11 800 uut töökohta.