KredExi juht Lehar Kütt: Oleme avatud koostööle ning valmis täiendama kriisimeetmete tingimusi

01.04.2020

KredEx avalikustas möödunud reedel ettevõtetele mõeldud kriisimeetmete esmased tingimused. Meetmete eesmärk on leevendada koroonapuhangust tingitud mõjusid Eesti ettevõtetele, tagada nende jätkusuutlikkus ja säilitada seeläbi võimalikult palju töökohti. Juba on tulnud ka tagasisidet ettevõtlusorganisatsioonidelt, mida arvesse võttes plaanib KredEx meetmeid edaspidi täiendada.

Pilt
KredExi juhatuse esimees Lehar Kütt
KredExi juhatuse esimees Lehar Kütt

KredExi juhi Lehar Küti sõnul oli eesmärk kriisimeetmetega välja tulla nii kiiresti kui võimalik, sest ettevõtjate jaoks on praeguses olukorras aeg kriitilise tähtsusega. „Kui tavapäraselt on teenuste väljatöötamine pikalt kestev protsess, mille jooksul arutatakse tingimused läbi erinevate huvigruppidega, siis eriolukorras töötades oli KredExi prioriteet tulla välja nii kiiresti kui võimalik esmaste tingimustega, mida saab edaspidi vastavalt kujunevale olukorrale ja laekuvale tagasisidele täiendada,“ rõhutas Kütt.

„Meieni jõudis Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni tagasiside võimalikest kitsaskohtadest erakorraliste meetmete hetkel kehtivates tingimustes. Oleme avatud konstruktiivsele tagasisidele ja valmis arvestama ettepanekutega, mis aitavad kaasa kriisimeetmete tulemuslikumale rakendamisele. Kutsume üles ka teisi ettevõtlusorganisatsioone meiega oma ettepanekuid jagama,“ julgustas Kütt.

Teenused hakkavad ettevõtetele avanema järk-järgult. KredEx hakkab käibelaene, investeerimislaene ja suuremates summades laenukäendusi andma pärast seda, kui lisaeelarvega on eraldatud KredExile selleks vajalik kapital ning Riigikogu on muutnud Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadust. Väiksemas summas laenukäenduste andmisega alustati juba sel nädalal.

KredExi kriisimeetmete pakett on mõeldud nii väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele kui ka suurettevõtetele. Makseraskuste ohu tekkimisel soovitab KredEx pöörduda oma kodupanka esimesel võimalusel. Läbi panga jõuab KredExi kriisiabi mugavalt ettevõtjateni. Lisaks peab ettevõtte finantsseis seisuga 31.12.2019 olema korras ehk ettevõte ei tohi olla raskustesse sattunud juba enne kriisi. Kriisimeetmed on mõeldud ettevõtetele, kelle raskused on otseselt või kaudselt tingitud koroonapuhangust.

Täpsemad tingimused esimeste kriisimeetmete kohta leiab KredExi kodulehelt www.kredex.ee/koroona. Infot täiendatakse pidevalt ning sinna lisatakse jooksvat infot meetmepakettide rakendamise kohta, olenevalt pandeemia kulgemise kestvusest ja ulatusest. Lehelt leiate lisaks muud kasulikku infot kriisiga toimetulekuks.

KredEx on riiklik finantseerimisasutus, mis teeb kapitali kättesaadavaks ja maandab krediidiriske, selleks, et Eesti ettevõtted areneksid ja inimeste elukeskkond paraneks.