KredExi juhatuse esimees Lehar Kütt lahkub ametist

13.08.2020

KredExi juhatuse esimees Lehar Kütt esitas nõukogule avalduse juhatusest tagasi astumiseks ning lahkub 4. oktoobril ametist, uue juhatuse liikme leidmiseks kuulutatakse konkurss välja lähiajal.

Pilt
KredExi juhatuse esimees Lehar Kütt
KredExi juhatuse esimees Lehar Kütt

Sihtasutuse KredEx juhatuse esimees Lehar Kütt otsustas lahkuda juhatuse esimehe kohalt. „Oleme KredExi meeskonnaga ning koostöös finantsturu osalistega teinud ära suure töö, et pakkuda asjakohaseid ja toimivaid finantsteenuseid käenduste, laenude, krediidikindlustuse, era- ja riskikapitaliinvesteeringute ning eluaseme toetuste ja energiatõhususe ekspertteadmiste näol. Sealjuures näitas iseäranis koroonapandeemiast tingitud kriisimeetmete kiire elluviimine, et meie meeskond on professionaalne ja reageerime muutuvatele oludele operatiivselt,“ lausus Lehar Kütt. 

„Viimastel kuudel on minu jätkamine muutunud keeruliseks tulenevalt erinevatest nägemustest KredExi rolli ning tegevuspõhimõtete osas. Seetõttu langetasin raske otsuse, mis samas on aus nii minu enda kui ka terve organisatsiooni jaoks. Seega tänasel ajahetkel leian, et on õige aeg tehtule joon alla tõmmata ning anda teatepulk üle järgmistele tegijatele,“ lisas Kütt. „Tänan kogu meeskonda ja koostööpartnereid usalduse eest – minu jaoks on see olnud KredExis pikk, õpetlik ja huvitav aeg.“

SA KredExi nõukogu esimehe, Ando Leppimani sõnul on Lehar Küti juhtimisel saanud KredExist juhtiv riiklik finantseerimisasutus, mis panustab jõudsalt Eesti majanduse elavdamisse ja elanike elamistingimuste parandamisse. „KredExi roll on aastatega muutunud olulisemaks – olgu see turutõrgete kõrvaldamine tavaoludes või ettevõtete töös hoidmine praegusel keerulisel ajal läbi kriisimeetmete pakkumise. Samaväärne on olnud panus meie elanike elamistingimuste parandamisse. Nende oluliste eesmärkide täitmisel on Leharil olnud juhina keskne roll ning nõukogu tänab teda selle panuse eest. Alustame peagi uue juhatuse esimehe otsingutega ning arvestades koos saavutatut, on need suured kingad mida täita,“ ütles Leppiman.

Ando Leppimani sõnul mõistab ta Lehari otsust lahkumiseks ja ka ajaliselt on see arusaadav. „COVID-19 kriisist tulenev majanduskriis ja selle leevendamiseks välja töötatud finantsabi on suures osas ettevõtjateni viidud läbi KredExi. Kriisimeetmete väljatöötamine on olnud äärmiselt pingeline ja kuna abimeetmete järele on väga suure tõenäosusega suur vajadus ka algaval sügisel, siis teatepulga üle andmine praegu on igati mõistetav.“

Lehar Kütt asus KredExis tööle 2008. aastal ettevõtlusdivisjoni juhina. Alates 2015. aastast on ta KredExi juhataja. Lisaks on Kütt AS KredEx Krediidikindlustuse nõukogu esimees, AS SmartCapi nõukogu liige, MTÜ FinanceEstonia juhatuse liige ja Euroopa garantiiorganisatsioonide assotsiatsiooni juhatuse liige.

KredExi eesmärk on toetada Eesti ettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime kasvu ja elanike elamistingimuste parandamist. Aastatega on KredExist saanud arvestatav tegija Eesti kapitalituru arendamisel olles oluliseks lüliks Eesti finantsasutuste ja laenusoovijate, eksportijate ja välisostjate ning investorite ja ettevõtjate vahel.

Seoses koroonapandeemiast tingitud eriolukorraga hakkas KredEx pakkuma erakorralisi kriisimeetmeid, mille abil on ühes tavapäraste teenustega ettevõtjatele tehtud alates kevadest kättesaadavaks üle 250 miljoni euro.

Juhatuse esimehe ametikoha täitmiseks kuulutatakse avalik konkurss välja lähiajal.