KredExi finantsteenuste vastu tunnevad kõige rohkem huvi väikesed ettevõtted

14.01.2013

KredExi laenukäenduse taotlustest 90% on esitatud mikroettevõtete (kuni 9 töötajat) ja väikeste ettevõtete (kuni 49 töötajat) poolt. Kõige enam taotletakse käendusi investeerimislaenudele (38%), mille järgnevad käibelaenude (22%) ja arvelduskrediidi käenduse saamiseks esitatud taotlused (20%).

KredExile esitatud andmete põhjal on mikroettevõtted lubanud ajavahemikus 2005-2012 luua 9595 ning väikesed ettevõtted 3769 töökohta.

„Kuigi väikeste ettevõtete tegevust on igapäevaselt vähem märgata kui suurettevõtete oma, siis on neil töökohtade hoidmisel ja uute töökohtade loomisel kanda väga oluline roll. Kuna väikestel ettevõtetel pole tihti pangalaenu saamiseks piisavalt tagatisi, siis on just KredExil kanda oluline roll nende rahastamisel,“ sõnas KredExi juhataja Andrus Treier.

Mikroettevõtete keskmine laenusumma on ajavahemikus 2005-2012 olnud 62 316 ning väikestel ettevõtetel 174 191 eurot. Viimastel aastatel on suurenenud ettevõtete arv, kes on juba varasemalt mõnda KredExi teenust kasutanud.

„Kriisiaastatel tõusis vajadus käenduste järele märgatavalt, kusjuures KredExi teenuseid kasutasid tavapärasest enam ka suured ettevõtted. Viimasel kahel aastal on suurte ettevõtete huvi mõnevõrra taandunud, kuid samas on märkimisväärselt tõusnud täiendavat finantseerimist ja sellega seotud tagatist vajavate väiksemate ettevõtete arv,“ ütles Treier.

Alates 2001. aastast on KredEx käendanud 3511 ettevõtte finantskohustusi kogusummas 355 mln eurot.