KredExi eluasemelaenu käenduste maht on suurenenud kolmandiku võrra

05.08.2016

Selle aasta esimese kuue kuuga sõlmiti KredExi eluasemelaenu käenduse abil kodu soetamiseks 1280 lepingut kogusummas 84,3 mln eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on lepingute arv kasvanud enam kui 32% ning tagatud laenude kogusumma pea 44%.

Kui 2015. aasta esimeses pooles väljastas KredEx eluasemelaenu käendusi summas 7,9 mln, siis selle aasta samal perioodil on väljastatud käenduste maht 11,3 mln eurot. Käendust kasutas esimesel poolaastal 561 noort peret 4,9 mln euro ulatuses, 699 noort spetsialisti 5,9 mln euro ulatuses ning 7 Kaitseväe ja –liidu veterani 49 360 euro ulatuses. Võrdluseks sõlmiti eelmise aasta esimeses pooles 967 lepingut ehk aastaga on lepingute arv kasvanud tervelt kolmandiku võrra. Esimest korda oli teises kvartalis võimalus KredExi laenukäendust taotleda ka energiatõhusa eluaseme ostjal, püstitajal või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerijal. Seda võimalust kasutas teises kvartalis 13 peret summas 382 080 eurot.

KredExi eluaseme ja energiatõhususe divisjoni juhi Triin Reinsalu sõnul on käendusmahtude suurenemise taga eelkõige varasemast aktiivsem turg. „Näeme, et eluasemeturg on aktiviseerunud, inimesed otsivad võimalusi oma elamistingimusi parandada ning meie eluasemelaenu käendus on siin suureks abiks,“ arutles Reinsalu. Ta lisas, et aina rohkem mõeldakse kodu soetamisel ka selle energiatõhususe peale. „Pakume alates aprillist eluaseme laenukäendust ka energiatõhusa eluaseme soetamiseks, püstitamiseks või energiatõhusaks rekonstrueerimiseks. Tegemist on esimese finantsteenusega Eestis, mille eesmärk on soodustada energiatõhusa kinnisvara soetamist ja loomist,“ ütles Reinsalu.

Keskmine KredExi käendusega võetud laenusumma oli aasta esimeses pooles 65 852 eurot. Kui võtta aluseks sõlmitud lepingute arv, on eluasemelaenu käendust kasutatud kõige rohkem kodu soetamiseks Harjumaal 54% (millest Tallinnas 72%) ja Tartumaal 15% (millest Tartus 56%). Kõige vähem on eluasemelaenu käendust kasutatud Hiiumaal (0,07%), Läänemaal (0,7%) ja Põlvamaal (0,7%). Eluasemelaenu käendust kasutati põhiliselt korteri (83%) ning elamu ostuks (15%), ülejäänud osas oli tegemist eluaseme renoveerimise või ehitamisega.

KredEx väljastab eluasemelaenu käendusi alates 2000. aastast. Sellest ajast alates on KredExi abil oma elutingimusi parandanud 26 164 leibkonda, kellest 14 984 on noored pered, 11 072 noored spetsialistid, 62 tagastatud majades elavad üürnikud, 33 veteranid ning 13 energiatõhusa eluaseme omandajad. Teise kvartali lõpu seisuga ulatus KredExi eluasemelaenu käenduste portfelli maht 42,2 mln euroni.