KredEx töötas välja tasuta infolehe eramaja omanikele

17.05.2019

Alates tänasest on KredExi kodulehel tasuta loetav ja alla laaditav majaomanikele mõeldud väiksem teatmik „Eramaja rekonstrueerimine“. Infolehest leiab väärt nõuandeid, praktilisi näpunäiteid ja kogu vajaliku info kodu korrastamiseks, ehitamiseks ja selle energiatõhususe suurendamiseks.

KredExi eluaseme ja energiatõhususe osakonna juhi Triin Reinsalu sõnul oli lehe loomise ajendiks soov koondada seni killustunud info üheks tervikuks. „Infolehe loomise eesmärk oli koondada kokku senised parimad praktikad ja teadmised eramajade rekonstrueerimisest. Eestis läheb 50% energiast elamutele, see on kulu nii keskkonnale kui ka meie rahakottidele. Rääkimata hoonete säilimisest, sest suur osa neist on ehitatud ajavahemikus 1960-1990 tollaste ehitusstandardite järgi. Mida rohkem rekonstrueerimist edasi lükata, seda enam kulub aega ja raha hoonete korrastamisele tulevikus.“

Infoleht annab ülevaate kõigest olulisest, millega väikeelamu omanik kokku võib puutuda, alustades soojustamise põhitõdedest ja küttesüsteemi valikust, lõpetades targa maja lahenduste ja ohutusega. Lahti on kirjutatud ka ehitusprotsessi etapid ning juttu tuleb miljööaladel ja muinsuskaitse all olevate hoonete korrastamisest, taastuvenergiast ja ventilatsioonist.

Artiklite autoriteks on oma ala eksperdid. Infoleht „Eramaja rekonstrueerimine“ valmis KredExi eestvedamisel koostöös TalTechi, Päästeameti Lääne päästekeskuse, Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna, Tartu kultuuriväärtuste teenistuse, Eesti Taastuvenergia Koja, Eesti Päikeseelektri Assotsiatsiooni, Muinsuskaitseameti ning arhitekt Oliver Alveriga.

Infoleht on tasuta kättesaadav KredExi kodulehelt https://kredex.ee/kodudkorda