KredEx toob turule soodusintressiga pikaajalise korterelamu renoveerimislaenu

25.05.2009

Korterelamute rekonstrueerimise finantseerimise lihtsustamiseks on KredEx koostöös Saksamaa Arengupangaga KfW Bankengruppe ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga välja töötanud korterelamutele soodusintressiga pikaajalise renoveerimislaenu, mida hakkavad väljastama pangad. 

Täna, 25.mail Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis toimunud pressikonverentsil allkirjastas KredEx „Korterelamu renoveerimislaenu“ lepingu Swedbanki ja SEB pangaga, kes nimetatud laenu pakkuma hakkavad.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi sõnul on energiasääst väga tähtis teema. „Enamus nõukogude ajal ehitatud korterelamud ei ole energiasäästlikud ning nende elanikud kütavad sõna otseses mõttes õhku. Korterelamu kompleksne rekonstrueerimine võimaldab saavutada maksimaalse energiasäästu ning parandab elamus elavate inimeste eluasemetingimusi. Rekonstrueerimisega saavutatav küttekulude kokkuhoid võimaldab pikema perioodi jooksul katta rekonstrueerimiseks tehtud investeeringut. Korterelamute renoveerimine ergutab väga otseselt ka Eesti ehitusturgu“ sõnas Parts.

KredExi juhataja Andrus Treieri sõnul võimaldab KredEx anda pankadel enne 1993. aastat ehitatud korterelamutele soodsamat ning pikema tagasimakseperioodiga (kuni 20 aastat) laenu, kombineerides selleks Euroopa Liidu struktuurifondidest saadavad vahendid ning täiendavalt Euroopa Nõukogu Arengupangast võetava laenu.

„Renoveerimislaenu eesmärgiks on korterelamute energiatõhususe parandamine vähemalt 20% kuni 2000 m² suurustes korterelamutes ja vähemalt 30% üle 2000 m² suurustes korterelamutes“, lisas Andrus Treier.

Saksa Arengupanga KfW Bankengrupp esindaja Martin Link, kes töögruppi laenuskeemi väljatöötamisel konsulteeris ütles, et Eesti on esimene riik, kus selline Euroopa Liidu struktuurivahendite taaskasutuse skeem käivitub. „Olles selle projektiga algusest peale seotud on mul väga hea meel näha, et protsess täna lõpule jõuab ning projekt käima läheb“, lisas ta.

Korterelamu renoveerimislaenu minimaalne laenusumma on 100 000 krooni ning laenu intress on fikseeritud 10 aastaks (alla 5 %). Laenu eeltingimus on korterelamule teostatud energiaaudit, milles on välja toodud prioriteetsed renoveerimistööd ning laenuga finantseeritakse ainult energiaauditis toodud renoveerimistöid. Alates 07.05.2009 koostatud energiaauditite puhul tuleb taotlemisel esitada energiaauditist lähtuv rekonstrueerimistööde tervikprojekt, kus on kajastatud renoveerimislaenu tulemusena saavutatav energiasäästu arvutuslik määr tegevuste kaupa ja mille asjakohasusust on kinnitanud energiaauditeid tegev ettevõtja.

Swedbanki väikeettevõtete osakonna juhi Janis Pugri sõnul on KredExi poolt pakutava sooduslaenuga avanenud ajalooliselt soodsaim võimalus korterelamutel kasutada pikaajalist laenu elamute energiasäästlikumaks muutmiseks.

„Meil on hea meel, et KredExi poolt korraldatud hanke tulemusena sai Swedbank suurima osa väljastavast ressursist ehk 516 miljonit krooni. Suuremates korterelamutes on võimalik hästi planeeritud investeeringuga saavutada koheselt oluline energiasääst, mis samas ei pruugi suurendada eluasemekulusid korteriomanikele“, lisas Pugri.

SEB juhatuse liikme Erki Pugali sõnul on korterelamute energiasäästu soodustav laen positiivne näide sellest, kuidas finantseerimine saab kaasa aidata kokkuhoiu saavutamisele. „Iga laenu võtmine peaks olema kaalutletud otsus. Seepärast on eriti rõõmustav, et käesoleva programmi nõuded suunavad korteriühistuid läbimõeldud renoveerimislahendusi kasutama. SEB-l on 9-aastane korteriühistute finantseerimise kogemus“, ütles Pugal.

Korterelamu renoveerimislaen on finantseeritav Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist.

Lisainfo tingimuste kohta www.seb.ee/yhistu, www.swedbank.ee/business.