KredEx toetab Tallinnas hoonesiseste elektrisüsteemide uuendamist

23.04.2015

KredEx avab esmaspäeval, 27. aprillil toetuse taotluste vastuvõtu vanal pingesüsteemil olevate elamute hoonesiseste elektrisüsteemide uuendamiseks.

„Elektrilevil on Tallinnas ligikaudu 10 000 klienti, kelle kodud on vanal pingesüsteemil, kus lisaks suuremale elektri- ja tuleohule kasvab järjest ka rikete tõenäosus, sest elektrivõrk on amortiseerunud,“ ütles Elektrilevi liitumiste ja lisateenuste juht Ainer Tiitson. Neist klientidest rohkem kui poolele on Eesti suurim jaotusvõrguettevõte Elektrilevi uue võrgu juba välja ehitanud ning uuele pingesüsteemile saaks üle minna kohe, kui hoonete omanikud on enda majasisese elektrisüsteemi renoveerinud. Liitumine uue elektrivõrguga on klientidele tasuta.

Ainer Tiitsoni sõnul võimaldab uus pingesüsteem rikkevoolukaitset efektiivsemalt kasutada, mis aitab vältida elektrilöögi ohtu, samuti on uute koduseadmete kasutamine mugavam. „Lisaks otsestele ohtudele, muutub vanal pingesüsteemil elektri tarbimine vähestele järelejäänud klientidele järjest tülikamaks, kuna lootusetult vananenud elektrivõrku enam investeeringuid ei tehta ja elektrikatkestuste sagedus ja kestus kasvavad iga aastaga,“ rääkis Tiitson.

Vana pingesüsteemiga elamute elektripaigaldised on üldjuhul ehitatud 1930.–1960. aastatel ja need on enamasti amortiseerunud ning tihtilugu ka tuleohtlikud. Tehnokontrollikeskuse andmetele tuginedes on nendest rohkem kui kolmandikul juhtmete isolatsioon kahjustatud ning poolel esineb isoleerimata osasid, põhjustades elektri- ja tuleohtu.
„Kuigi KredEx soovitab üldjuhul oma elamut rekonstrueerida terviklikult, siis olukorras, kus elektrisüsteemid omavad tõsist ohtu, on vajalik kohene sekkumine ning omanikud peaksid esimesel võimalusel tagama elektripaigaldiste nõuetekohasuse. Siin aitab kulusid vähendada ka meie poolt eraldatav toetus,“ lisas SA KredExi eluaseme ja energiatõhususe divisjoni juht Triin Reinsalu.
Korterelamute puhul tuleb uue pingesüsteemiga vastavusse viimiseks uuendada eelkõige korteritest väljapoole jääv elektripaigaldise üldosa. Korterisisese elektripaigaldise renoveerimine ei kuulu hoone uuele pingesüsteemile üleviimisel tingimata vajalike tööde hulka, kuid selle ajakohastamine on samuti aktuaalne.

Taotlusvorm koos lisadokumentidega tuleb esitada KredExile kas digitaalselt allkirjastatuna e-kirjaga aadressile [email protected] või paberkandjal Eesti Posti kaudu tähitud kirjana. Paberkandjal esitatud taotlus peab laekuma suletud ümbrikus, saadetuna tähitud kirjana aadressil SA KredEx, Hobujaama 4, 10151 Tallinn. Ümbrikul peab olema taotleja täisnimi, aadress ja märge „Vana pingesüsteemi uuendamine”. Taotluse postitamise või e-kirja saatmise kuupäev ei tohi olla varasem kui vooru avamise tähtpäev.

Enne taotluse esitamist KredExile palume pöörduda Elektrilevi klienditeenindusse Kadaka tee 63 või elektrilevi.ee, kus nõustatakse toetuse taotlejat esmaste sammude tegemisel.