KredEx toetab kuni 1940-nda aastani ehitatud või miljööväärtuslikus piirkonnas asuvate korterelamute rekonstrueerimistöid 14,2 miljoni krooniga

07.04.2008

KredEx avab 28. aprillil kuni 1940-nda aastani (k.a) ehitatud või miljööväärtuslikus piirkonnas asuvate korterelamute rekonstrueerimistööde toetuste taotluste vastuvõtu. Vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja KredExi vahel sõlmitud lepingule eraldatakse käesolevaks aastaks enne 1940. aastat ehitatud või miljööalal asuvatele korterelamutele rekonstrueerimistöödeks 14,2 miljonit krooni.

KredEx toetab nimetatud korterelamutes alates 2007. aastast teostatud rekonstrueerimistöid 20% ulatuses. Taotlusi saab esitada ainult Eesti Posti kaudu tähitud kirjana.

Septembris 2007 esitati enne 1940.aastat ehitatud või miljööväärtuslikus piirkonnas asuva korterelamu sihtgrupis 51 taotlust 3,6 miljonile kroonile.

Toetuse tingimused ning taotluse vorm on saadaval KredExi kodulehel.