KredEx toetab eluasemevaldkonnas tegutsevate MTÜ-de projekte

18.01.2010

2009. aastal läbiviidud mittetulundusühingute toetuse taotlusvooru tulemusena sõlmis KredEx lepingud Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühenduse, Eesti Korteriühistute Liidu, Vanaajamaja MTÜ ning Eesti Muinsuskaitse Seltsiga.

Toetuste kogusumma oli 1 294 200 krooni, millele esitati kokku 20 taotlust summas 6,2 mln krooni. Projektide kogusumma oli 10,2 mln krooni. KredExi eluasemedivisjoni juhi Mirja Adleri sõnul oodatakse toetatud projektidest toetust Eesti eluasemevaldkonna arengule. „Nii väljaantavad raamatud, teostatavad uuringud kui läbi viidavad koolitused on väga olulised ning aitavad kaasa spetsialistide ja elanike teadlikkuse tõusule,“ ütles Mirja Adler. Toetuse kaasabil valmib Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühenduse eestvedamisel suuremahuline raamat „Hoonete energiatarve ja sisekliima“, mis on suunatud igapäevaseks kasutamiseks arhitektidele, energiamärgise väljastajatele, energiaaudiitoritele, kütte- ja ventilatsiooniinseneridele ning on kasutatav ka õpikuna kõrg- ja rakenduskõrgkoolides. Eesti Korteriühistute Liit viib koostöös Tallinna Tehnikakõrgkooliga läbi uuringu „Renoveeritud ja vähemalt üks aasta ekspluatatsioonis olnud elamute ehitusfüüsikaline olukord“. Uuringu eesmärgiks on analüüsida, kuidas seni läbi viidud rekonstrueerimismeetmed end õigustavad ning milliseid muudatusi on vajalik teha vigade vältimiseks. MTÜ  Vanaajamaja teostab koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga uuringu maaelamute sisekliima, ehitusfüüsika ja energiasäästu kohta ning annab koostöös Eesti Vabaõhumuuseumiga välja käsiraamatu: „Vana maamaja käsiraamat“. Eesti Muinsuskaitse Selts korraldab kultuuriväärtuslike piirkondade elanikele koolitused, mis on suunatud nii spetsialistidele kui majaomanikele. Nimetatud projektid viiakse ellu 2010 aasta jooksul.