KredEx, Startup Estonia ja SmartCap kuulutasid välja kiirendihanke

20.05.2016

Hiljuti välja kuulutatud riigihanke eesmärgiks on leida kiirendifondid, mis pakuksid idufirmadele varajase faasi riskikapitali ning arengut toetavat kiirendiprogrammi. Kokku investeeritakse uutesse kiirenditesse 11,2 miljonit eurot.

Ühisprojekti raames otsitakse eelkõige sõltumatuid investeerimismeeskondi, kellel oleks tugevad teadmised ja pikaaegne kogemus investeerimisvaldkonnas ning kes suudaksid kaasata kapitali erineva taustaga investoritelt. Eesmärgiks on sisse osta kiirenditeenus ning investeerida kahte riskikapitalifondi. Kiirenditeenuste ostuks on ette nähtud 2,8 mln eurot ehk 1,4 mln teenusepakkuja kohta. Riskikapitalifondidesse investeeritakse kokku 8,4 mln eurot ehk 4,2 mln fondi kohta. Lisaks tuleb fondijuhil investeerida ka enda raha ning kaasata erakapitali minimaalselt 1,8 mln euro ulatuses. Kui fondid on loodud, hakkavad nad igapäevaselt iseseisvalt investeeringuid tegema.

„Erainvestoreid huvitavad head meeskonnad ning me eeldame, et nende põhimotivatsioon on saada häid tehinguid. Riigi roll seejuures on riskide jagamine – me investeerime kuni 70% fondi mahust ja erainvestorid vähemalt 30%. See annab suure motivatsiooni taolise algatusega liituda,“ ütles Startup Estonia juht Mari Vavulski.

Hankel osalevad fondid peaksid omama konkreetset investeerimissuunda, eelistatud valdkonnad on IKT, tervisetehnoloogiad ning ressursside tark kasutus. Fondide mudelitele kindlaid nõudeid ei seata ning ka kiirendite ülesehituse osas on meeskondadel vabad käed. Iduettevõtete jaoks täidavad fondid olulist rolli, milleks on vajaliku oskusteabe pakkumine selleks, et sünniksid uued jätkusuutlikud ärimudelid, mis suudaksid ka rahvusvahelistel turgudel konkureerida.

Startup Compass uuringu järgi on Eestis 2015. aasta lõpu seisuga 500-700 erinevas arengufaasis startup ettevõtet. Ühtekokku annavad Eesti idufirmad tööd ca 2300 inimesele, kellest enam kui 80% asuvad Eestis. Tööjõumaksudena tasusid Eesti startupid riigieelarvesse 2015.a enam kui 20 mln eurot.

Taotlusi hankel osalemiseks on võimalik esitada 8. augustini ning lõplik valik peaks selguma järgmise aasta maikuuks. Ühtlasi on projekt osa Startup Estonia ja SmartCapi tegevuse üleminekust KredExisse. Ametlikult alustab Startup Estonia KredExi alt tegevust 1. juulist.

KredExi juhi Lehar Küti sõnul on KredExi, Startup Estonia ja SmartCapi tegevuste konsolideerimine loomulik areng, kuna kõik nimetatud algatused täidavad sama eesmärki. „Oluline on luua soodne keskkond uute ettevõtete kiireks arenguks ning parandada ettevõtete rahastusvõimalusi kõikides arengufaasides.  Varase arengufaasi ettevõtete puhul on lisaks rahale vähemalt sama oluline investorite poolt ettevõtte arengusse panustamine ka teadmiste ja kontaktide näol. Seda rolli on seni hästi täitnud SmartCap, tulevikus avarduvad ettevõtjate võimalused veelgi tänu käesoleva hanke raames käivitatavatele kiirenditele ning ka EstFundi raames tegevust alustavatele allfondidele.“