KredEx sai kriisimeetmetele Euroopa Investeerimisfondi kaasgarantii

04.09.2020

Euroopa Investeerimisfond (EIF) ja KredEx sõlmisid Euroopa Strateegiliste Investeeringute (EFSI) toetusel COSME COVID-19 kaasgarantii lepingu. See annab KredExile võimaluse kaasata COSME programmiga sobivatele tehingutele täiendavat garantiid kogusummas kuni 200 miljonit eurot.

Pilt
EIF
EIF

KredExi ettevõtlusosakonna juhi Kaarel Ausi sõnul on tegemist märkimisväärse töövõiduga, mis võimaldab KredExil riigieelarvest ettevõtetele eraldatud ressurssi võimalikult efektiivselt majandusse suunata.

„Euroopa Komisjon koostöös EIF-iga tuli algatusega välja aprillis, pärast mida alustasime koostööläbirääkimisi, et saada COVID-19 pandeemia mõjude leevendamiseks kaasgarantii. COSME COVID-19 programmi alusel annab EIF koos Euroopa Komisjoni kinnitusega tagatise, jagades KredExi riski ja võimaldades rahastada selliseid väikese- ja keskmise suurusega ettevõtteid, kes vajavad täiendavat KredExi käendust või otselaenu tulenevalt pandeemia põhjustatud raskustest,“ sõnas Aus.

„Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks tähendab see soodsaid rahastamistingimusi ja kapitali paremat kättesaadavust, kuna KredEx saab jagada oma riski koos EIF-i pakutava garantiiga,“ lisas KredExi esindaja.

EIF-i kaasgarantii sobib tehingutele, mille väärtus on kuni 150 000 eurot ning on seotud kriisi mõjul tekkinud täiendava käibekapitali vajaduse finantseerimisega ja mille leping on sõlmitud perioodil 06.04.2020 kuni 31.12.2020. Läbi COSME kaasgarantii on võimalik jagada riski kuni 80% ulatuses ja vähendada kriisimeetmetest tekkivat võimalikku KredExi kahju kuni 20 miljoni euro ulatuses. Võimalike kahjude piiramine on väga oluline, et riigieelarvest ettevõtetele eraldatud ressurss võimalikult efektiivselt majandusse suunata.  

Euroopa Komisjon eraldas tänavu aprillis Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondist (EFSI) miljard eurot tagatisena Euroopa Investeerimispanga gruppi kuuluvale Euroopa Investeerimisfondile pandeemia majanduslike tagajärgede leevendamiseks väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele. EFSI on peamine tugisammas Euroopa investeerimiskavas, mille eesmärk on elavdada investeeringuid strateegilistesse projektidesse kogu Euroopas. EIF saab eraldatud vahenditest pakkuda täiendavaid garantiisid, et stimuleerida finantsvahendajaid pakkuma käibekapitali finantseerimist Euroopa väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, keda on tabanud koroonaviiruse pandeemia negatiivne mõju.

COSME COVID-19 programm

COSME on Euroopa Liidu ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjatele suunatud programm, lihtsustades Euroopa väikese ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) juurdepääsu rahastamisele. Kriisi mõjude leevendamiseks avas Euroopa Investeerimisfond 6. aprillil 2020. a. täiendava meetme COSME COVID-19 programmi näol, millele KredEx hinnati vastavaks. KredExil on olnud EIFiga pikaajaline konstruktiivne koostöö.

Täiendav info leitav KredExi kodulehelt www.kredex.ee/COSME