KredEx peatab ajutiselt kriisimeetmete menetlemise

31.12.2020

KredEx peatab ajutiselt erakorraliste kriisimeetmete menetlemise alates 31. detsembrist. Senikaua vaadatakse üle 2020. aastaks eraldatud toetuse mahud ja eesmärgid. Esmase positiivse otsuse saanud taotluste menetlus jätkub ka uuel aastal.  

Muudatus puudutab teenuseid: erakorraline laenukäendus olemasolevate pangalaenude tagasimaksegraafikute leevendamiseks; erakorraline käendus majutus- ja toitlustussektorile, reisibüroodele ja reisikorraldajatele; erakorraline proportsionaalne laenukäendus uutele pangalaenudele; erakorraline proportsionaalne käendus riiklikult olulistele projektidele; erakorraline väikelaenu käendus; erakorraline investeerimislaen; erakorraline käibekapitalilaen; erakorraline laen riiklikult olulistele projektidele; ning hoonete energiatõhususe suurendamiseks mõeldud erakorraline rekonstrueerimistoetus ja renoveerimislaen.

Alates märtsist on ettevõtjatele mõeldud erakorraliste kriisimeetmete abil sõlmitud 446 laenu- ja käenduslepingut kogusummas 339 miljonit eurot. Samal perioodil sõlmiti KredExi tavateenuste raames 268 lepingut summas 119 miljonit eurot. Seega on KredEx alates märtsist ettevõtjatele kättesaadavaks teinud üle 458 miljoni euro.

Erakorralise rekonstrueerimistoetuse puhul on positiivne toetuse eraldamise otsus tehtud 201 korral kogusummas 52,3 miljonit eurot. Renoveerimislaenu positiivse otsuse on saanud 24 korteriühistut kogusummas 2,5 miljonit eurot.

Euroopa Komisjon pikendas 13. oktoobril ajutist riigiabi raamistikku kuni 30. juunini 2021, mis oli eelduseks, et riigid saaksid leevendatud tingimustel kriisimeetmeid edasi pakkuda ka pärast 31. detsembrit 2020. Vabariigi Valitsuse otsuse kohaselt hetkel peatatakse kriisimeetmete menetlus edasiste sammude selgitamiseks.

KredEx jätkab oma tavateenuste pakkumist, olles toeks Eesti ettevõtjatele, korteriühistutele, kohalikele omavalitsustele ja elanikele.