KredEx muutis erakorraliste laenude tingimusi

10.06.2020

KredEx muutis erakorralise käibekapitali- ja investeerimislaenu tingimusi. Peamisteks muudatusteks on intressimäära alandamine, laenutaotlejale kehtestatud nõuete täpsustamine ning tagatisnõude leevendamine. Uued tingimused kehtivad alates 10. juunist ning varem kehtinud tingimustel saab laenu taotleda veel 16. juunini.

Pilt
KredExi juhatuse esimees Lehar Kütt
KredExi juhatuse esimees Lehar Kütt

KredEx kinnitas erakorraliste kuni 10 miljoni euro suuruste käibekapitali- ja investeerimislaenude uueks intressimääraks 12 kuu Euribor + 2% aastas, täpsustas laenutaotlejale kehtestatud tingimusi ning leevendas nõudeid laenude tagatuse osas. KredExi erakorraline laen on mõeldud COVID-19 puhangust tingitud ettevõtja ajutiste raskuste ületamiseks vajalikuks käibekapitali ja põhivarainvesteeringute finantseerimiseks.

 „KredExi erakorraliste laenude eesmärk on aidata ettevõtjaid koroonakriisi negatiivsete mõjudega toime tulla ning hoida majandus käigus,“ lausus KredExi juhatuse esimees Lehar Kütt. „KredExi otsus erakorraliste laenude tingimusi muuta teeb need ettevõtjate jaoks soodsamaks ja kättesaadavamaks.“

 Lehar Küti sõnul peaks laenutaotlejatele kehtestatud nõuete täpsustamise tulemusena laenuraha ka kiiremini ettevõtjateni jõudma. „Erakorraliste laenude tingimuste muutmise vajaduse tingis muutunud olukord, seni kriisimeetmete rakendamise käigus saadud kogemused ja ettevõtjatelt saadud tagasiside,“ märkis KredExi juhatuse esimees.

 Lisaks uuele intressimäärale leevendas KredEx nõudeid ka laenude tagatuse osas. Käibekapitalilaenude puhul summas kuni 0,5 miljonit eurot piisab, kui ettevõtja poolt antud tagatise realiseerimise eeldatavaks tulemiks on vähemalt 10% laenusummast. Investeerimislaenude ja suuremate käibelaenude puhul peab uute tingimuste kohaselt tagatiste realiseerimise eeldatav tulem olema vähemalt 50% laenusummast.

 Erakorraliste laenude puhul jõustuvad uued tingimused ja saab vastavalt neile taotlusi esitama hakata alates 10. juunist, paralleelselt saab vanade tingimuste alusel taotlusi esitada kuni 16.06.2020. Kuni 16. juunini laekuvate laenutaotluste puhul kohaldatakse taotluste menetlemisel uusi või vanu erakorralise laenu tingimusi olenevalt sellest, kummad on ettevõtja seisukohalt soodsamad. Kriisimeetmete raames seni tehtud positiivsed laenuotsused vaadatakse üle ning kui ettevõtja ja taotlus kvalifitseeruvad uutele tingimustele ja need on ettevõtja jaoks senisest soodsamad, siis teeb KredEx ettepaneku seni tehtud otsuse või juba sõlmitud laenulepingu muutmiseks. Kui ettevõtja ja taotlus erakorralise laenu uutele nõuetele ei vasta, jääb kehtima juba tehtud laenuotsus või senistel tingimustel sõlmitud leping.

 „Muudatusi puudutava teabe ettevõtjateni viimiseks korraldame nädala jooksul eesti- ja venekeelsed veebiseminarid ning uuendatud info on ka meie kodulehel,“ lisas KredExi juht.

 Uusi tingimusi tutvustavad veebiseminarid toimuvad juba sel reedel, s.o 12. juunil, nii eesti kui ka vene keeles. 

  1. Eesti keeles 13:00-14:00:

https://kredex.zoom.us/webinar/register/WN_R7zwSPs1RMG6hcXjIx9uXw

  1. Vene keeles 15:00-16:00:

https://kredex.zoom.us/webinar/register/WN_R7ZOx974RLqYgd9Q0puOsQ

Ettevõtjatele suunatud KredExi kriisimeetmete raames on seni esitatud 253 nõuetele vastavat taotlust laenusummas 397 miljonit eurot. Nende hulgas on 5 taotlust summas 246 miljonit eurot, mida käsitletakse riiklikult oluliste projektidena. Positiivne otsus on tehtud 173 taotluse osas summas 184 miljonit eurot, menetluses on 46 taotlust. Laenu- ja käenduslepinguid on sõlmitud 118 laenusummas 151 miljonit eurot, allkirjastamisel on 53 lepingut. Lisaks on KredEx alates eriolukorra algusest sõlminud 108 käendus- ja laenulepingut KredExi tavapäraste teenuste raames, mille tulemusena on ettevõtjad saanud täiendavat finantseerimist summas 32 miljonit eurot. Maksepuhkused on vormistatud 178 juba enne kriisi sõlmitud käenduslepingule.

Täpsemad tingimused leiab KredExi kodulehelt www.kredex.ee/koroona