KredEx lihtsustas eluasemelaenu käenduste väljastamist uutele elamispindadele

29.06.2005

KredExi eluasemelaenu käenduse taotlemiseks uue elamispinna soetamisel ei ole enam vajalik eraldi kinnisvara hindamisakti olemasolu. Nüüdsest aktsepteeritakse uute arendavate pindade puhul eluaseme esmaostu- ja müügihindasid. Hindamisaktita saab KredExi eluasemelaenukäendust kasutada sellise eluaseme ostuks, mille puhul on tegemist eluaseme esmamüügiga arendaja poolt ning mille ruutmeetri hind on lubatud piirides.

KredExi eluasemelaenu käenduse tarbeks tuli siiani kõigil käenduse taotlejatel esitada pangale soetatava kinnisvara hindamisakt. Seda ka juhul, kui pank seda kliendilt eraldi ei nõudnud. Jõustunud muudatus lihtsustab oluliselt pangast laenu ja KredExi käenduse taotlemise protsessi. KredExi käendus aitab eluaseme soetamiseks pangast laenu saamisel, alandades vajaliku omafinantseeringu määra kuni 10%-ni tagatisvara turuväärtusest.

KredEx käendab ilma hindamisakti olemasoluta uute arendavate projektide puhul eluasemelaene, mille soetatava pinna piirhinnad on kindlaks määratud. Näiteks Tallinna Kesklinnas- ja Pirita linnaosas on kinnisvara ruutmeetri maksimaalseks võimalikuks piirhinnaks 25 000 EEK/m ². Ülejäänud Tallinna piirkondades ja Tartus ning Pärnus maksimaalselt kuni 20 000 EEK/m ².

KredExi eluasemelaenu käendused on mõeldud noortele peredele, noortele spetsialistidele ning tagastatud eluruumides elavatele üürnikele. Noor pere on vähemalt üht kuni 15-aastast (k.a) last kasvatav vanem või vanemad, kusjuures vanemaks loetakse ka eestkostjat. Noor spetsialist on kuni 30 aastane (k.a) kõrg- või keskeri- või kutsekeskharidusega noor, kellel on kehtiv töö- või teenistusleping ning katseaeg lõppenud. KredExi eluasemelaenu käenduse saamiseks piisab kui sihtrühma kuulub 1 laenu taotlev isik.

2005. aasta jooksul on KredEx sõlminud 1119 eluasemelaenu käenduslepingut, kokku 121 miljoni krooni ulatuses. Kõige enam, 689 eluasemelaenu käendust on väljastatud noortele peredele kokku 74 miljoni krooni ulatuses. Pangad on 2005. aasta esimesel poolel KredExi abiga väljastanud eluasemelaene kokku 599 miljoni krooni ulatuses.

KredExi eluasemelaenu käendused on mõeldud oma kodu ostmiseks, ehitamiseks või renoveerimiseks. Alates 2003. aasta algusest on KredEx riikliku elamumajanduse arengukava alusel väljastanud ka toetusi korterelamutele ning kohalikele omavalitsustele.