KredEx leevendas kriisimeetmete käendustingimusi

24.07.2020

KredEx muutis erakorraliste käendusmeetmete tingimusi, võimaldades senisest riskantsemate projektide finantseerimist ja paindlikkust maksimaalse laenusumma määramisel, samuti vähenesid käendusega kaasnevad tasud kuni poole võrra.

KredExi ettevõtlusosakonna juhi Kaarel Ausi sõnul muudeti meetmetingimusi ettevõtjatele soodsamaks ning erakorraliste käendustega tagatavate laenude summa piirmäära arvutust paindlikumaks, et suurendada abi saajate ringi ning pakkuda ettevõtjatele senisest veelgi soodsaimaid lepingutingimusi. 

„Vastavalt valitsuse 16. juuni otsusele tõstsime laenuandjatele kriisimeetmete raames väljastatud uute laenude lubatud krediidikahjude ülempiiri senisest kaks korda kõrgemaks, võimaldades laenuandjatel väljastada laene riskantsematele projektidele, mis seni jäid finantseerimata. Sarnaselt juunikuisele otselaenutingimuste muudatustele, leevendasime käenduste tingimusi. Langetasime lepingu- ja käendustasusid ning tegime paindlikumaks tagatava laenu piirmäära arvutuse,“ lausus Kaarel Aus.

Seni oli erakorraliste käendustega tagatavate laenude suurus üldjuhul piiratud ettevõtte kahekordse palgakuluga (koos sotsiaalmaksuga). Nüüdsest on taotlusmahu hindamise aluseks kas ettevõtte palgakulu või kuni 25% eelmise majandusaasta käibest, kui ettevõtte palgakulu on sellest madalam. Muudatused puudutavad erakorralisi käendusi nii uutele kui ka olemasolevatele laenudele. 

Enamikul juhtudel erakorralistel käendustel lepingutasu puudub. 7. juulist hakkasid kõigile erakorralistele käendustele, juhul kui käenduslepingu tasu on nõutud, kehtima 0,2% lepingutasu senise 0,4% määra asemel. Käendustasud kuni aastaste laenude puhul vähenesid samuti poole võrra ehk väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele 0,25% ning suurettevõtetele 0,5% tasemele. Kriisis enim kannatada saanud sihtgruppidele mõeldud väikeettevõtja väikelaenu käenduse ja käendusega majutus- ja toitlustussektoris tegutsevatele ettevõtjatele, reisibüroodele ning reisikorraldajatele laenusaajale SA KredEx poolseid täiendavaid tasusid ei kaasne. Ettevõtjale pakutakse täiendavalt laenulepingust tulenevate finantseerimiskulude katmiseks toetust kuni 2% ulatuses laenusummast.

Majutus-, reisi- ja toitlustussektori ettevõtete ja väikelaenu käendustingimuste kohaselt ei ole tagatise nõuet, kui taotleja on kõigil viimasel kolmel aastal teeninud müügitulu, omakapitali osakaal varadest eelmise aasta lõpu seisuga oli vähemalt 30% ning omakapital suurem kui KredExi käendusega tagatav laen.

„Oleme tingimusi leevendanud käsikäes muutunud majandusolukorra, KredExi taotlemisstatistika analüüsi ning ettevõtjate ja partnerite põhjendatud ettepanekutega. Nii näiteks on  laenukäendustele seatud koguvastutuse piirmäära tõstmise ettepaneku teinud Eesti Pangaliit, Eesti Pank, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. Turismisektori ettevõtjate ja ka väikeettevõtjatele suunatud meetmetingimuste leevendamise ettepanekud esitanud Eesti Turismifirmade Liit ja EVEA,“ lausus Aus ning lisas, et KredEx on ettevõtjatega ka edaspidi pidevas dialoogis meetmetingimuste paindlikumaks ja tulemuslikumaks muutmiseks.

KredExi erakorralised meetmed on mõeldud COVID-19 puhangust tingitud ettevõtja ajutiste raskuste ületamiseks.

Ettevõtjatele suunatud KredExi kriisimeetmete raames on seni laenu- ja käenduslepinguid sõlmitud 208 laenusummas 183 miljonit eurot. Lisaks on KredEx alates eriolukorra algusest sõlminud 142 käendus- ja laenulepingut KredExi tavapäraste teenuste raames, mille tulemusena on ettevõtjad saanud täiendavat finantseerimist summas 58 miljonit eurot. Maksepuhkused on vormistatud 218 juba enne kriisi sõlmitud käenduslepingule. Seega on KredEx kriisi ajal sõlminud kokku 350 uut käendus- ja laenulepingut ning teinud selle aja jooksul ettevõtjatele kättesaadavaks rohkem kui 240 miljonit eurot.

Täpsemad tingimused leiab KredExi kodulehelt: https://www.kredex.ee/koroona