KredEx kuulutab välja hanked kodulehekülje loomiseks ja haldamiseks

16.04.2008

KredEx kuulutab välja järgmised hanked:

1) Miljööväärtuslike eluasemepiirkondade elanikele suunatud kodulehekülje „Miljööväärtuslike eluasemepiirkondade elanike nõustamine ja teavitamine“ loomiseks ja tehniliseks haldamiseks.

Pakkumised tuleb saata posti teel hiljemalt 2. maiks 2008 aadressil Pärnu mnt 67b, Tallinn, 10134, SA KredEx. Hanke teostamise lõpptähtpäev on 31.august 2008.a. 

2) Miljööväärtuslike eluasemepiirkondade elanikele suunatud kodulehekülje „Miljööväärtuslike eluasemepiirkondade elanike nõustamine ja teavitamine“ sisulise info kogumiseks ning haldamiseks.

Pakkumised tuleb saata posti teel hiljemalt 2. maiks 2008 aadressil Pärnu mnt 67b, Tallinn, 10134, SA KredEx. Hanke teostamise lõpptähtpäev on 30. september 2008.a.