KredEx on kümne aasta jooksul aidanud kodu soetada rohkem kui 21 000 leibkonnal ning renoveerida üle 700 maja

28.02.2011

Alates 2000. aastast, mil KredEx väljastab eluasemelaenu käendusi, on KredExi abil parandanud oma elutingimusi 13 673 noort peret, 7325 noort spetsialisti ning 69 tagastatud majas elavat üürnikku ehk kokku enam kui 21 000 leibkonda. KredExi renoveerimislaenu ja laenukäenduste kaasabil on renoveeritud üle 700 korterelamu.

KredExi juhi Andrus Treier sõnul on viimase paari aasta mahud eluasemelaenu turul olnud väikesed, kuid lähiaastatel on oodata eluasemeturu kasvu tervikuna.

„Korterelamute renoveerimise osas peaks aga kasv tulema märkimisväärne, kuivõrd turul on mitmed renoveerimistoetused, soodsa intressiga renoveerimislaen ning külm talv ja tõusvad energiahinnad on selgeks lisamotivaatoriks elamute komplekssel kordategemisel.

Kümne aasta jooksul on pangad väljastanud 21 140 KredExi käendusega eluasemelaenu kogusummas 663 mln eurot. Kõigist Eestis 10 aasta jooksul välja antud eluasemelaenudest moodustab KredExi käendusega väljastatud eluasemelaenude maht aasta kesmisena 6,5% (nt 2001-29%, 2006- 2,6%). 2010. aastal oli nimetatud osakaal 10,4%.

2010. aasta lõpu seisuga ulatus KredExi eluasemelaenu käenduste portfelli maht 35 miljoni euroni ja korterelamute laenukäenduste maht 10 miljoni euroni. Eluasemelaenu käendust on kasutatud põhiliselt korteri ostuks (79%) ning 19% ulatuses elamu ostuks, ülejäänud osas on tegemist eluaseme renoveerimise või ehitamisega.

KredEx on väljastanud korterelamu laenukäenduseid 513 elamule kogusummas 147 mln eurot (laenusumma 19,9 mln eurot). 2009. aasta suvest turul olevat KredExi korterelamu soodusintressiga renoveerimislaenu on pangad väljastatud kokku 222 elamule kogusummas 17 miljonit eurot. Korterelamu sooduslaenu keskmine summa on 78 000 eurot, oodatav sääst küttekuludelt 33,4% ning elamu on 38 korteriga keskmise pinnaga 2 551 m².

Lisaks renoveerimislaenule ja laenukäendustele on KredEx väljastanud alates 2003.aastast riigipoolseid rekonstrueerimistoetuseid kokku 3271 korterelamule kogusummas 12 miljonit eurot.
Kümne aasta jooksul on kahjudena välja makstud kokku 574 tuh eurot, millele lisaks on tulevaste kahjude tarbeks moodustatud eraldisi kokku 1,4 mln euro ulatuses.