KredEx on kümne aasta jooksul aidanud finantseerida Eesti ettevõtteid 472 mln euroga

28.02.2011

Alates aastast 2001 on väljastatud 2 150 ettevõttele KredExi laenukäenduste ja allutatud laenude abil kokku 472 mln eurot. Nimetatud perioodi jooksul on KredEx garanteerinud Eesti ettevõtete eksporditehinguid 215 mln euro ulatuses. Aastatel 2009 ja 2010 väljastati tugipaketi raames pankade kaudu 111 ettevõttele 54,7 mln eurot . Täiendav finantseerimine on aidanud luua ligi 100 uut ettevõtet ning 8 500 töökohta ja säilitada umbes 50 000 töökohta.

KredExi juhi Andrus Treieri sõnul toimus KredExi käenduste väljastamises hüppeline kasv just 2009. ja 2010. aastal, mil majanduslanguse keerukates tingimustes oli KredEx paljudele ettevõtetele päästerõngaks.

„Kordades kasvanud tagatis- ja laenumahud näitasid selgelt vajadust täiendava kindluseandja järele ning tänaseks on ilmne, et sarnaste organisatsioonide roll just keerukatel aegadel on paljude ettevõtjate jaoks väga oluline“, ütles Andrus Treier.

KredExi käenduste ja laenude portfell ulatus 2010. aasta lõpu seisuga 98,4 mln euroni ning tegevusalade lõikes moodustas portfellist kõige suurema osa puidutöötlemine (11%), millele järgnesid ehitus (10%) ning metallitööstus (9%). Kümne tegevusaasta jooksul on KredEx käendanud kõige enam investeerimislaene tagatissummas 237 mln eurot (51% kogumahust), 69 mln euro ulatuses pangagarantiisid (15%) ja 69 mln euro ulatuses arvelduskrediite (14%). KredExi käendused on võimaldanud ettevõtetel kaasata pankadest finantseerimist summas 454 mln eurot.

Kümne aasta jooksul on kahjudena välja makstud kokku 9,6 mln eurot, millele lisaks on tulevaste kahjude tarbeks moodustatud eraldisi kokku 7,7 mln euro ulatuses.
KredExi laenud ja laenukäendused on kaasrahastatavad Euroopa Regionaalarengu Fondist.