KredEx Krediidikindlustuse riskiportfell kasvas 230 mln euroni

10.05.2016

Eesti ettevõtjad kindlustasid möödunud aastal oma müügikäivet KredEx Krediidikindlustuse abil 60 riigis ja ühtekokku ligi poole miljardi euro ulatuses. KredEx Krediidikindlustuse riskiportfell kasvas aastaga 17%, jõudes 230 miljoni euroni.

Möödunud aastal hüvitas KredEx Krediidikindlustus Eesti ettevõtetele 21 kahju kokku 1,8 miljoni euro ulatuses. Suurimad kahjujuhtumid olid seotud Eesti ja Ukraina ettevõtete maksejõuetusega.

„2015 aastal kogusime oma põhitegevuses - lühiajalises krediidikindlustuses, kindlustusmakseid 1,4 miljoni euro eest, mis on ligikaudu samal tasemel ka ülemöödunud aastaga. Varasematel aastatel oleme kindlustanud ka mitmeid suuremahulisi ja pikaajalisi eksporditehinguid näiteks Ukrainas ja Venemaal, kuid 2015. aastal see valdkond meile lisatulu ei andnud,“ ütles KredEx Krediidikindlustuse juhatuse esimees Meelis Tambla.

Suuremad kindlustuse sihtriigid olid Rootsi, Soome ja Poola. Aasta jooksul kasvasid tegevusmahud enim Rootsis, Poolas ja Valgevenes. Aktiivselt tegeleti möödunud aastal ka krediidikindlustuse alase teadlikkuse tõstmisega eksportivate ettevõtete seas.

Riskiportfellist moodustasid 2015. aasta lõpul kodumaiste ostjate suhtes kindlustatud krediidiriskid 30% ehk 70 mln eurot. Riiklike tagatistega kindlustatud krediidiriskide maht oli 23 mln eurot ehk 10% kogu portfellist ja hõlmas kindlustatud ostjaid Euroopa Liidust väljaspool asuvates riikides. Kokku sõlmis oma äripartnerite makseriskide kindlustamise lepingu üle 100 Eesti ettevõtte.