KredEx Krediidikindlustus AS ja DnB NORD Pank sõlmisid koostöölepingu

28.02.2011

KredEx Krediidikindlustus AS ja DnB NORD Pank Eesti Filiaal allkirjastasid möödunud nädalal koostöölepingu, mis võimaldab panga klientidel senisest enam kasutada nõuete tagatisel finantseerimist.

KredEx Krediidikindlustuses krediiditingimustel käibe kindlustanud ettevõttel on võimalik taotleda pangast laekumata nõuete finantseerimist. Tavapäraselt ulatub kindlustuskate kuni 85% nõudest ja katab ostja maksejõuetuse riskid. Kindlustada ja finantseerida saab nõudeid nii Eestis, mujal Euroopa Liidus, kui ka väljaspool Euroopa Liitu asuvate ostjate suhtes.

DnB NORD Panga suurklientide osakonna juhi Ivar Kõllo sõnul võimaldab koostöö KredEx Krediidikindlustusega ettevõtetel oma igapäeva tegevuses paremini krediidiriske juhtida.

„Uus kindlustusselts on hästi käivitunud ja loonud turule vajaliku riskide maandamise vahendi“, ütles Ivar Kõllo.

KredEx Krediidikindlustuse juhi Meelis Tambla sõnul on krediidikindlustuse kulu võrreldes ostjate maksevõime riskide realiseerumisest põhjustatud tagajärgedega väga väike.

„Üha enam ettevõtteid peab oluliseks tegevusriskide kaasaegset juhtimist ja käibevahendite finantseerimise optimeerimist“, ütles Meelis Tambla.

„Krediitmüügi kindlustamist ei käsitleta enam niivõrd lihtsalt riskide maandamisena - see on pigem oluline ettevõtte kasvukomponent, aidates kaasa nii müügile üldiselt, kui võimaldades ka paremat ligipääsu kapitalile ja soodsamaid finantseerimistingimusi. Oleme alustanud sarnast koostööd juba ka mitme teise pangaga Eestis“, lisas Tambla.

2010. aasta keskel tegevust alustanud riigi poolt loodud AS KredEx Krediidikindlustus pakub Eesti ettevõtetele krediidiriskide kindlustamist. Krediidikindlustus maandab ekspordi ja kodumaise müügiga seonduvaid ostjariske ning aitab olulisel määral kaasa laienemisel uutele eksportturgudele.