KredEx Krediidikindlustus hüvitas Eesti ettevõtjatele mullu 600 000 euro eest kahjusid

26.04.2019

KredEx Krediidikindlustus hüvitas 2018. aastal 34 Eesti ettevõtjale äririskidega seotud kahjusid kokku 600 000 euro eest. Kui aasta varem kindlustasid ettevõtjad enda käivet 558 miljoni euro eest, siis 2018. aastal kasvas ettevõtete poolt kindlustatud käive ligi 10%  608 miljoni euroni. 

Eesti ettevõtete poolt kindlustatud ärimahud kasvasid KredEx Krediidikindlustuse värske majandusaasta aruande kohaselt 2018. aastal ligi 5% ehk 283 miljoni euroni, millest 66% oli seotud ekspordiga. “Ettevõtete huvi kindlustamise ja oma äririskide maandamise vastu on kasvanud pidevalt just erinevate negatiivselt lõppenud kogemuslugude laiema leviku, aga ka üldise parema teadlikkuse tõttu riskide maandamise võimaluste kohta,” selgitas KredEx Krediidikindlustuse juht Erki Aamer.

Ühtekokku kindlustasid Eesti ettevõtted end rohkem kui 3900 ostja maksejõuetusest tuleneva riski vastu 56 erinevas riigis. Kõige enam kindlustasid Eesti ettevõtjad eelmisel aastal oma äri Eesti peamistes ekspordisihtriikides ehk Rootsis, Soomes, Lätis, Leedus, Poolas, Itaalias ja Norras tegutsevate äripartnerite kahjude vastu. Samas kindlustati ärisid ka eksootilisematel turgudel, näiteks Vietnamis, Usbekistanis, Alzeerias ja Uruguais.

Aameri sõnul näha, et ootamatusi tekib ka meie naaberturgudel. “Kuigi võib tunduda, et naaberiikides tegutsemine on turvaline ja seal on riske mõnevõrra vähem, võib see petlik olla. Kuigi tegemist on meie ekspordi peamiste sihtriikide ja meile tuttava ärikliimaga, tekib ka nendel turgudel ootamatusi, mida juba täna paljud Eesti ettevõtjad kindlustamise abil ennetavad,” selgitas Aamer. 

Kahjude hüvitamisega seotud juhtumid on Aameri sõnul seotud üldjuhul pankrotiga, ent nende põhjuseks on tavaliselt sündmus, mis mõjutab ostja maksevõimekust - näiteks tootmise seiskumine, võtmetöötajate lahkumine või majanduskeskkonnast tingitud muutused. “ 2018. aastal oli suurima kahjuga juhtum seotud Eesti partneriks oleva Leedu ettevõtega, mis läks pankrotti ja millega seoses hüvitasime 83 000 euro suuruse kahju. Teine suurem kahju 75 000 euro väärtuses sai aga hüvitatud seoses Slovakkia firmaga, mille osas algatati saneerimine. Tegemist on kahjudega, mida ettevõtted ei oska oodata ning mille kandmine üksi võib osutada keeruliseks ja kohati ettevõttele ka saatuslikuks,” selgitas Aamer.

Aameri sõnul tunneb üha rohkem ettevõtteid huvi ka erilahenduste vastu. “Näiteks tuntakse aina rohkem huvi, kuidas pakkuda kapitalimahukate kaupade - näiteks laevade või suurte seadmete - müügil oma välispartnerile krediidikindlustuse kaudu ka finantseerimisvõimalust,” rääkis Aamer. “Tegemist on täna Euroopas juba tavapäraseks saanud praktikaga ning hea on näha, et ka meie ettevõtted kasutavad seda võimalust üha enam, et saada rahvusvahelises konkurentsis nii-öelda jalg ukse vahele,” kirjeldas ta ja tõi edukate eksportijate seas näiteks nii tehnoloogiaettevõtte Cleveron kui ka laevaehitusfirma Baltic Workboats.

KredEx Krediidikindlustuse statistika näitab, et kogenud ja pikema tegevusajaga ettevõtted eelistavad kindlustada kogu oma portfelli, sest ostjate ootamatud makseraskused mõjutavad oluliselt ka suurte ettevõtete majanduslikku seisu. Väiksemad ja sageli ekspordiga alles alustavad ettevõtted kindlustavad oma äri esialgu pigem ühe ostja või ühe tehingu kaupa.

KredEx Krediidikindlustus on ainus kindlustusselts Eestis, mis pakub eksportijatele võimalust kindlustada oma ettevõte laekumata arvetest tulenevate kahjude vastu. Oma tegutsemisaja jooksul on KredEx Krediidikindlustus kindlustanud Eesti ettevõtete müügikäivet 100 riigis enam kui 4 miljardi euro ulatuses.