KredEx Krediidikindlustus hüvitas 1,8 miljoni eest kahjusid

13.04.2016

KredEx Krediidikindlustus hüvitas möödunud aastal Eesti ettevõtetele 21 kahju kokku 1,8 miljoni euro ulatuses. Suurimad kahjud olid seotud Eesti ja Ukraina ettevõtete maksejõuetusega.

KredEx Krediidikindlustuse poolt 2015. aastal välja makstud kahjudest 11 oli seotud Eesti ettevõtete vahel sõlmitud tehingutega ning ülejäänud kahjude puhul oli osapooleks mõnes välisriigis tegutsev ettevõte.

"Suurim väljamakstud kahju, mis ulatus üle 800 000 euro oli seotud just Eesti ettevõtte makseprobleemidega olukorras kui kaup müüdi, kuid ostja jäi võlgu. Teine suur kahju on aga seotud Ukraina ettevõttega, kus realiseerus sarnane stsenaarium,” selgitas KredEx Krediidikindlustuse juhatuse esimees Meelis Tambla, kelle sõnul on ettevõtte kindlustamine ootamatute maksekahjude vastu mõistlik nii kodumaal kui ka välisriigis tehinguid sõlmides. “Tänases majandusolukorras võivad ka stabiilsetel ettevõtetel tekkida ootamatud makseraskused ning tarnitud kauba või osutatud teenuse eest kokku lepitud tasu saamine osutub võimatuks,” lisas ta.

Eksportija kindlustusleping päästab Tambla sõnul ettevõtte nii võlgnike tagaajamisest kui ka pankrotiprotsessis osalemisest. “Meie kogemus näitab, et kartus, et maksed välismaalt jäävad venima või üldse laekumata, on üks tehinguid takistav asjaolu. Kindlustusleping katabki ostjalt laekumata jäänud arvete kahjud juhul kui kaup on tarnitud või teenus on osutatud, kuid tellija osutub maksejõuetuks,” tõi Tambla näite.

Samas juhtis KredEx Krediidikindlustuse juht tähelepanu, et kindlustada on võimalik vaid tellija maksejõuetust, mitte halvast kokkuleppest tulenevaid kahjusid ning soovitas pöörata lepingute sõlmimisel tähelepanu nende vormistamisele. „Müügilepingute ettevalmistamisel ja sõlmimisel tasub tegutseda läbimõeldult ning vajadusel kasutada spetsialistide abi, välistamaks võimalikke vaidlusi ja vastuväiteid,“ lisas ta.