KredEx Krediidikindlustus alustas koostööd uudse käibevahendite finantseerimise platvormiga Inwise

28.10.2015

KredEx Krediidikindlustus AS ja Inwise OÜ allkirjastasid koostöölepingu, mis võimaldab ettevõtetel paremini ligi pääseda alternatiivsele käibevahendite finantseerimisele Inwise faktooringuplatvormi kaudu.

Inwise OÜ on loonud innovatiivse internetikeskkonna, kus ettevõtted saavad enda müügiarved lihtsalt ja kiirelt müüa nende eest parima pakkumise teinud investoreile. KredEx Krediidikindlustus pakub Inwise platvormi kaudu vahendatud arvetele võimalust kindlustada arvete tasujate maksejõuetuse risk 90% ulatuses.

„Inwise loodud keskkond aitab Eesti väikestel ja keskmistel ettevõtetel, kes oma käibe väiksuse või tagatiste andmise võimetuse tõttu pole pankade fookuses, saada kergema ligipääsu erainvestorite investeeringutele ettevõtte käibevahenditesse,“ ütles KredEx Krediidikindlustuse juhatuse esimees Meelis Tambla.

“Koostöö Kredex Krediidikindlustusega suurendab investorite huvi, sest krediidikindlustus maandab suures osas investeeringu riski. See omakorda loob ettevõtetele paremaid võimalusi arvete müügiks ning annab Eesti väikestele ning keskmistele ettevõtetele vajaliku ning kergema ligipääsu alternatiivsele käibevahendite finantseerimisele. Inwise eesmärk on pakkuda ettevõtjatele võrreldes pankadega kergemat ning kiiremat vajadusepõhist lahendust enda tegevuse finantseerimiseks,“ lisas Inwise platvormi asutaja Indrek Vilms.

KredEx Krediidikindlustus maandab ekspordi ja kodumaise müügiga seonduvaid ostjariske ja aitab kaasa ettevõtete laienemisel uutele eksportturgudele.

Inwise on käesoleval aastal loodud uudne arvete müügi keskkond, kus ettevõtted saavad enda müügiarved lihtsalt ja kiirelt müüa nende eest parima pakkumise teinud investoreile.