KredEx korraldab septembris rahvusvahelise elamumajanduse ja linnaplaneerimise teemalise konverentsi

16.06.2011

Sihtasutus KredEx korraldab koostöös IFHP-ga (International Federation for Housing and Planning) 11.-14. septembril 2011 Tallinnas rahvusvahelise kongressi teemal „Elamumajanduse ja planeerimise mõju majanduskeskkonnale“, mis on rahvusvahelise organisatsiooni (IFHP) 55.aastakongress.

Kongressi peamisteks teemadeks on era- ja avaliku sektori finantseerimise tasakaal, planeerimine kui majanduslik tööriist, rekonstrueerimise-lammutamise dilemma, eluasemekulud ja elanike sotsiaalne ning kultuuriline käitumine.

KredExi eluasemedivisjoni juhi Mirja Adleri sõnul osutus teema valikul määravaks Eesti hea kogemus eluasemefondi uuendamisele suunatud finantsmeetmete väljatöötamisel ja rakendamisel.

Konverentsil esinevad tippspetsialistid erinevatest Euroopa riikidest ning kaasatud on nii eluasemeturul tegutsejad kui ka Euroopa Komisjoni esindajad. Avaesinejaks on kutsutud tuntud Taani arhitekt Bjarke Ingels.

Mirja Adleri sõnul tegutsevad täna elamumajanduses erinevate valdkondade esindajad nagu arhitektid, planeerijad, ehitajad ja finantseerijad pigem eraldi.

„On väga oluline, et nii planeerijad kui arhitektid arvestaksid lisaks ehituskuludele ka elanikele tekkivate kõrvalkuludega – näiteks sõidukulu töökohta, lasteaeda, kooli, samuti ühistranspordi võimalused, avaliku ruumi tekitamine“, ütles Mirja Adler.

„Konverentsi tulemusena peaks Eestis tekkima avalik diskussioon võimalikest tulevikku suunatud parimatest lahendustest, mis arendab osapoolte vahelist koostööd ja annab võimaluse uuele tasemele liikumiseks“, lisas Mirja Adler.

Lisaks teoreetilisele osale toimuvad konverentsi raames ka õppe-ekskursioonid, kus osalejatel on võimalik näha erinevaid elamupiirkondi Eestis nagu näiteks puithoonete piirkond, elamud „põldudel“, merele avatud piirkonnad, kaasaegsed linnaarendused ja teised piirkonnad.

Konverentsile on oodatud valdkonnas tegutsevad äriühingud, finantsvaldkonna esindajad, ülikoolid, konsultandid, kohalike omavalitsuste ametnikud, riigiametnikud ning huvilised, kokku kuni 500-600 väliskülalist ning 100-150 osalejat Eestist.

Konverentsi esimesel päeval, 12.septembril toimuv plenaaristung leiab aset Nokia Kontserdimajas, konverentsi teisel päeval, 13.septembril toimuvad erinevad töögrupid kesklinna hotellides. Töögruppides esinemiseks tuleb saata oma sooviavaldus vastavalt kodulehel olevale „Call for Papers“ juhendile hiljemalt 20.juunil.

Konverentsile saab kuni 30. juunini registreerida soodushinnaga.

Rahvusvaheline Elamumajanduse ja Planeerimise Föderatsioon (www.ifhp.org)  on vanim elamumajanduse ja planeerimise organisatsioon maailmas, mis asutati aastal 1913. Selle missioon on luua ja edendada inimasustuse mõistmist muutuvas maailmas.